19006172

Mất giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai phải làm thế nào?

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang mang thai nhưng do sức khỏe không đảm bảo nên không đi làm được. Để đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản tôi được bệnh viện cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai. Tuy nhiên, do sơ suất, tôi đã làm mất giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai. Tôi muốn hỏi là Mất giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai phải làm thế nào?Mất giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

Tư vấn Chế độ thai sản:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Vấn đề Mất giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai phải làm thế nào?; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi phải nghỉ dưỡng thai

Căn cứ pháp luật: khoản 3 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Theo quy định này, điều kiện hưởng thai sản của lao động nữ phải nghỉ dưỡng thai bao gồm:

– Thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội ít nhất 12 tháng.

– Đóng ít nhất 03 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

– Có chỉ định phải nghỉ dưỡng thai của cơ sở y tế.

Cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

Căn cứ pháp luật: khoản 3 Điều 18 Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định như sau:

“Điều 18. Cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

3. Việc chứng nhận nghỉ dưỡng thai thực hiện như sau:

a) Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này đối với đối tượng là lao động nữ mang thai đã nghỉ việc trong trường hợp điều trị ngoại trú;

b) Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này đối với đối tượng là lao động nữ mang thai đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong trường hợp điều trị ngoại trú;

c) Biên bản giám định y khoa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 52/2016/TT-BYT đối với trường hợp do Hội đồng Giám định y khoa cấp;

d) Giấy ra viện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này.”

Theo quy định này, để hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ phải nghỉ dưỡng thai thì lao động nữ đó phải có một trong các loại giấy tờ sau:

–  Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

– Biên bản giám định y khoa do hội đồng giám định y khoa cấp.

Mất giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai phải làm thế nào?

Căn cứ pháp luật: khoản 6, 7 Điều 18 Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định như sau:

“Điều 18. Cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

6. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai:

a) Người đã cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai phải làm đơn đề nghị cấp bản sao giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai và gửi cho đơn vị nơi đã cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai bị mất;

b) Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp bản sao giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, đơn vị nơi đã cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai có trách nhiệm cấp lại bản sao giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai.

7. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai trong thời hạn từ ngày làm việc thứ 06 kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai: phải thực hiện lại từ đầu thủ tục đề nghị cấp giấy giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai.”

Như vậy, cấp lại mẫu giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai cho lao động nữ chỉ có thể làm trong khoảng thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày người lao động được cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai và người lao động phải có đơn đề nghị gửi tới cơ sở đã cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai cho mình.

Trường hợp người lao động làm mất giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai từ ngày làm việc thứ 06 trở đi kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, người lao động phải thực hiện lại thủ tục cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai chứ không được làm thủ tục xin cấp lại.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về Mất giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai phải làm thế nào?; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam