19006172

Mất giấy hẹn khám lại phải làm thế nào?

Nội dung câu hỏi:

Tôi đi chữa bệnh và được bác sĩ cấp giấy hẹn khám lại vào ngày 20/01. Tuy nhiên, tôi đã làm mất giấy hẹn khám lại đó. Tôi muốn hỏi là Mất giấy hẹn khám lại phải làm thế nào để được hưởng bảo hiểm y tế?Mất giấy hẹn khám lại phải làm thế nào?

Tư vấn bảo hiểm y tế:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty  Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn về vấn đề Mất giấy hẹn khám lại phải làm thế nào?; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Giấy tờ cần có khi đi khám lại

Căn cứ pháp luật: khoản 1, Khoản 5 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP.  

“Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân; trường hợp xuất trình thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

5. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.”

Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Theo quy định nêu trên, khi người bệnh đi khám lại muốn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cần mang theo những giấy tờ sau đây:

– Thẻ bảo hiểm y tế giấy hoặc thẻ bảo hiểm y tế điện tử hoặc căn cước công dân có gắn chíp.

– Giấy hẹn khám lại do cơ sở y tế cấp.

– Căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2.

Hiệu lực của giấy hẹn khám lại

Căn cứ pháp luật: khoản 5 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

5. …

Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Bên cạnh đó, theo Mẫu số 5 Phụ lục kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP về giấy hẹn khám lại quy định rõ giấy hẹn khám lại chỉ có giá trị sử dụng 01 lần trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hẹn khám lại.

Như vậy, giấy hẹn khám lại chỉ có hiệu lực sử dụng 1 lần và có thời hạn 10 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ hàng tuần) kể từ ngày bắt đầu ghi trên giấy hẹn khám lại.

Mất giấy hẹn khám lại phải làm thế nào?

Do quy định của pháp luật, giấy hẹn khám lại là một trong những loại giấy tờ bắt buộc phải có khi người bệnh đi tái khám nếu người bệnh muốn được hưởng bảo hiểm y tế. chính vì thế, khi bạn bị mất giấy hẹn tái khám thì bạn phải tới đúng cơ sở y tế đã cấp giấy hẹn tái khám cho bạn để làm thủ tục cấp lại giấy hẹn tái khám theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Tốt nhất, bạn nên cấp lại giấy hẹn tái khám trước thời điểm hẹn tái khám của bạn. Trường hợp do ở xa cơ sở y tế đã cấp giấy hẹn khám lại cho bạn, bạn cũng có thể đến cơ sở y tế đúng ngày hẹn khám lại và làm thủ tục xin cấp lại giấy hẹn tái khám trước khi thực hiện thủ tục khám lại thì quyền lợi bảo hiểm y tế đúng tuyến của bạn sẽ được đảm bảo.       

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về: Mất giấy hẹn khám lại phải làm thế nào?; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam