19006172

Mổ mắt điều trị loạn thị có được hưởng bảo hiểm y tế?

Mổ mắt điều trị loạn thị có được hưởng bảo hiểm y tế?

Mổ mắt điều trị loạn thị có được hưởng bảo hiểm y tế? Con tôi bị loạn thị, gia đình tôi định đưa con đi mổ mắt. Tôi nghe nói đi mổ mắt không được bảo hiểm y tế chi trả, không biết thông tin này có đúng không? Tôi rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất từ phía công ty. Tôi xin cảm ơn.Mổ mắt điều trị loạn thịTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn . Đối với trường hợp của bạn về: Mổ mắt điều trị loạn thị có được hưởng bảo hiểm y tế; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ vào Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

” Điều 23. Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế

7. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi

Ở đây bạn không nói con bạn bao nhiêu tuổi nên sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

– Nếu con bạn dưới 6 tuổi thì khi đi mổ loạn thị vẫn được hưởng bảo hiểm y tế.

– Nếu con bạn trên 6 tuổi thì khi đi mổ loạn thị sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế.

Trong trường hợp con bạn dưới 6 tuổi đi mổ mắt theo đúng tuyến thì mức hưởng được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 như sau:

” Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này.”

Còn nếu con bạn dưới 6 tuổi mà đi mổ mắt trái tuyến thì mức hưởng được quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014:

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

Mổ mắt điều trị loạn thị

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

– Nếu con bạn trên 6 tuổi thì khi đi mổ loạn thị sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế

– Nếu con bạn dưới 6 tuổi thì khi đi mổ loạn thị sẽ được hưởng bảo hiểm y tế với mức hưởng theo quy định trên.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Mổ cận thị cho con có được bảo hiểm y tế chi trả hay không?

Điều trị cận thị có được hưởng bảo hiểm y tế?

Trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về: Mổ mắt điều trị loạn thị có được hưởng bảo hiểm y tế; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam