19006172

Một người có thể sở hữu cùng một lúc hai thẻ BHYT không?

Một người có thể sở hữu cùng một lúc hai thẻ BHYT không?

Tôi đang mua BHYT hộ gia đình nhưng tháng 6 tôi bắt đầu kí hợp đồng họ lại phát tiếp thẻ BHYT cho tôi, vậy tôi muốn hỏi một người có thể sở hữu cùng một lúc hai thẻ BHYT không? Nếu phải chọn 1 trong 2 thẻ để sử dụng, vậy cái thẻ còn lại thì phải làm sao? Nếu được hoàn lại tiền thì hoàn lại bao nhiêu?sở hữu cùng một lúc hai thẻ BHYT

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, một người có thể sở hữu cùng một lúc hai thẻ BHYT không?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

“2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

Bên cạnh đó, căn cứ vào Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về thứ tự đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động…

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

Như vậy, theo quy định một người không thể sở hữu 2 thẻ BHYT, nếu một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đang tham gia BHYT hộ gia đình và bạn chuẩn bị đi làm việc tại một công ty. Đối tượng tham gia BHYT theo nhóm do người lao động và đơn vị đóng có thứ tự trước nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình. Vì vậy, bạn sẽ phải tham gia BHYT theo công ty.

Thứ hai, quy định về hoàn trả tiền BHYT và mức tiền hoàn trả là bao nhiêu?

Căn cứ quy định Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH  như sau:

1. Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:

1.1. Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT);

1.2. Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;

1.3. Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng

“2. Số tiền hoàn trả

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây:

2.1. Từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này. ”

Bên cạnh đó, căn cứ vào Điểm 1.2, Khoản 1, Mục VI Quyết định 2777/QĐ-BHXH quy định chi tiết về hoàn trả bảo hiểm y tế tự nguyện quy định:

“1. Các trường hợp hoàn trả bằng tiền:

1.2. Nguyên tắc hoàn trả đối tượng BHYT Hộ gia đình

Người tham gia BHYT hộ gia đình mà sau đó tham gia BHYT đối tượng khác khi hoàn trả tính số tiền hoàn trả theo thứ tự ưu tiên từ người cuối cùng trong số người tham gia theo Hộ gia đình

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn đang tham gia BHYT hộ gia đình và bạn chuẩn bị đi làm việc tại một công ty nên bạn sẽ phải tham gia BHYT ở công ty. Và bạn sẽ được hoàn trả tiền bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Mức tiền hoàn trả của bạn sẽ tính theo mức đóng và thời gian đóng tiền nhưng chưa sử dụng đồng thời sẽ được áp dụng nguyên tắc theo thứ tự ưu tiên từ người cuối cùng trong số người tham gia theo hộ gia đình.

Nếu còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp

Xác định thời điểm 5 năm liên tục trên thẻ bảo hiểm y tế?

Đổi mã thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh