19006172

Mua BHYT hộ gia đình trong cùng 1 năm thì có được giảm trừ mức đóng?

Mua BHYT hộ gia đình trong cùng 1 năm thì có được giảm trừ mức đóng?

Tôi đang làm ở công ty, nhưng tháng 10 này tôi nghỉ việc thì tôi có được tham gia BHYT theo hộ gia đình không? Và tôi tham gia BHYT hộ gia đình lần đầu thì có được đóng theo thời hạn 3 tháng không? Bố mẹ tôi mới mua BHYT theo hộ gia đình vào tháng 4, vậy giờ tôi mua BHYT hộ gia đình trong cùng 1 năm thì có được giảm trừ mức đóng không?Mua BHYT hộ gia đình trong cùng 1 năm

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mua BHYT hộ gia đình lần đầu tiên thì có được tham gia trong thời hạn 3 tháng không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ – CP quy định:

“Điều 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

1. Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

2. Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3 , 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo him y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình:

a) Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

b) Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.”

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điều 9 Nghị định 146/2018/NĐ – CP quy định:

“Điều 9. Phương thức đóng bảo hiểm y tế của một số đối tượng

7. Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình quy định tại Điều 5 Nghị định này: Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình hoặc thành viên hộ gia đình tham gia bảo him y tế nộp tin đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, theo quy định trên, đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có thể đóng theo định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình hoặc thành viên hộ gia đình tham gia bảo him y tế nộp tin đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Vì vậy, nếu tháng 10 bạn muốn mua thẻ BHYT theo hộ gia đình thì bạn có thể mua thẻ BHYT trong thời hạn 3 tháng và người đại diện hộ gia đình bạn hoặc thành viên hộ gia đình tham gia bảo him y tế nộp tin đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Thứ hai, mua BHYT hộ gia đình trong cùng 1 năm thì có được giảm trừ mức đóng?

Căn cứ theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

e) Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính”.

Như vậy, khi tham gia BHYT theo đối tượng tự nguyện hộ gia đình sẽ được giảm trừ mức đóng. Việc giảm trừ mức đóng BHYT được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính. Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bố và mẹ bạn mua thẻ BHYT theo hộ gia đình vào tháng 4. Bạn nghỉ việc ở công ty vào cuối tháng 9 và muốn mua thẻ BHYT theo hộ gia đình vào tháng 10.Do đó, nếu tháng 10 bạn muốn đóng tiền tham gia BHYT hộ gia đình thì bạn vẫn được giảm trừ tiền đóng BHYT vì tham gia trong năm tài chính.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Thời điểm có hiệu lực của thẻ BHYT hộ gia đình

BHYT tự nguyện được sử dụng sau bao nhiêu ngày kể từ ngày đóng tiền