19006172

Mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh năm 2021

Mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh năm 2021

Xin cho tôi hỏi một chút về mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh. Tôi có hai con một cháu học lớp 3 và một cháu học lớp 4. Cháu học lớp 3 có hộ khẩu tại Lào Cai và phải đóng BHYT là 482.760 đồng; trong khi cháu học lớp 4 của tôi có hộ khẩu tại Hà Nội thì phải đóng BHYT mức 563.220 đồng. Vậy cho tôi hỏi tại sao đều là học sinh mà mức đóng của hai cháu lại khác nhau?đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinhTư vấn bảo hiểm y tế:

Với trường hợp của bạn về mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh năm 2021, Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

” Điều 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

3. Học sinh, sinh viên.”

Theo đó thì học sinh là đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Mức hỗ trợ cụ thể được xác định theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP:

” Điều 8. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

1. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:

c) Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

” Điều 8. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, kể cả 20% số kinh phí quy định tại điểm a khoản 3 Điều 35 của Luật bảo hiểm y tế (nếu có) xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này.”

Theo quy định trên thì mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh ngoài mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước còn được nhận hỗ trợ từ Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ khả năng ngân sách địa phương với các nguồn hợp pháp khác hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. 

đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Đối chiếu với trường hợp của bạn, nhà bạn có hai bé, một cháu học lớp 3 và một cháu học lớp 4. Cháu học lớp 3 có hộ khẩu tại Lào Cai và phải đóng BHYT là 482.760 đồng; trong khi cháu học lớp 4 có hộ khẩu tại Hà Nội thì phải đóng BHYT mức 563.220 đồng. Theo quy định như trên bạn phải căn cứ vào mức hỗ trợ tại địa phương nơi bé học, nếu mức hỗ trợ tại Lào Cai cao hơn mức hỗ trợ tại Hà Nội thì mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh theo học ở Lào Cai sẽ thấp hơn so với học sinh ở Hà Nội.

Ngoài ra, bạn vui lòng tham khảo thêm các bài viết sau:

Quyền lợi của học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế

Mức đóng và thời hạn của bảo hiểm y tế đối với học sinh

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam