19006172

Mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh lớp 1 là bao nhiêu?

Mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh lớp 1 là bao nhiêu?

Cho em hỏi mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh lớp 1 một tháng là bao nhiêu tiền? Em đang thắc mắc là tại sao trẻ vào lớp 1 lại có mức đóng tiền BHYT khác nhau theo thời điểm ngày sinh ạ? Như con em sinh ngày 12/6, em phải đóng nhiều tiền hơn con của bạn em sinh tháng 10 có đúng không? Mức hưởng BHYT của học sinh lớp 1 là bao nhiêu? Trường hợp em muốn về địa phương mua BHYT hộ gia đình cho con em mà không tham gia ở trường có được không? Em cám ơn nhiều!


Bảo hiểm y tế của học sinh lớp 1

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh lớp 1, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh lớp 1 trong một tháng

Căn cứ Điều 4, Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, quy định:

“Điều 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

3. Học sinh, sinh viên…”

“Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

đ) Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng khác;

Điều 8. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

c) Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.”

Mức lương cơ sở hiện nay được quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng.

Do đó, đối với học sinh, tiền bảo hiểm y tế một tháng của học sinh, sinh viên có mức đóng là: 1.490.000 đồng x 4,5% x 70% = 46.935 đồng.

Thứ hai, đóng bảo hiểm y tế của học sinh lớp 1 tính theo ngày sinh

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 7 Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 13. Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng

2. Đối với đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này:

a) Trường hợp trẻ em sinh trước ngày 30 tháng 9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi;

b) Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30 tháng 9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

7. Đối với đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này:

a) Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

– Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học;

– Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó.”

Theo các quy định trên, số tiền phải đóng BHYT cho học sinh vào lớp 1 phụ thuộc vào ngày sinh của các bé trước hay sau ngày 30/9. Và thời hạn của thẻ BHYT của bé lớp 1 được tính từ thời điểm thẻ mới có giá trị sử dụng đến ngày 31/12 năm sau. Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì:

– Con bạn sinh ngày 12/06 (trước ngày 30/9) nên thẻ BHYT cũ có hiệu lực đến hết ngày 30/9, đồng nghĩa với việc BHYT mua ở trường được tính là 15 tháng. Số tiền phải đóng là: 15 x 46.935 đồng = 704.025 đồng.

– Bé khác sinh tháng 10 (sau 30/9) nên thẻ BHYT cũ có hiệu lực đến hết ngày 31/10, đồng nghĩa với việc BHYT của bé đó mua ở trường được tính bao gồm 14 tháng. Số tiền của bé đó phải đóng là: 14 x 46.935 đồng = 675.090 đồng. 

Do đó, do bé nhà bạn sinh trước nên số tiền đóng BHYT sẽ nhiều hơn là đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thẻ BHYT học sinh tại bài viết: Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên

Thứ ba, về mức hưởng BHYT của học sinh:

Căn cứ theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

g) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác;”

Theo đó, khi con bạn tham gia BHYT theo đối tượng học sinh thì sẽ được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của BHYT. Cụ thể bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Quyền lợi của học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế của học sinh lớp 1

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế Online 24/7: 1900 6172

Thứ tư, về việc tham gia BHYT hộ gia đình:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 12 và Khoản 2 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

b) Học sinh, sinh viên.

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.”

Theo đó, con bạn không được tham gia BHYT theo hộ gia đình mà phải tham gia BHYT theo đối tượng học sinh – đối tượng xếp trước.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về Mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh lớp 1. 

Trong quá trình giải quyết, nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn trực tiếp.

->Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi không có thẻ học sinh

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam