19006172

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho người lao động?

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho người lao động?

Xin chào tổng đài tư vấn. Em muốn hỏi về mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN. Công ty em mới thành lập và có ký hợp đồng lao động 1 năm với người lao động; nhưng em không biết đóng bảo hiểm cho người lao động thế nào? Mong anh/chị tư vấn giúp em!Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTNTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn về vấn đề: Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất: Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

Về bảo hiểm xã hội

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014  quy định như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn…”

Về bảo hiểm y tế

Điểm a khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);”

Về bảo hiểm thất nghiệp

Điểm b khoản 1 Điều 43 Luật việc làm 2013  quy định:

“Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;”

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên và thông tin bạn cung cấp; bạn ký HĐLĐ với người lao động với thời hạn hợp đồng là 1 năm thì công ty bạn và người lao động sẽ phải tham gia những loại bảo hiểm sau:

+) Bảo hiểm xã hội bắt buộc;

+) Bảo hiểm y tế;

+) Bảo hiểm thất nghiệp.

Trong trường hợp  công ty bạn sử dụng lao động nước ngoài; bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: Người lao động nước ngoài phải tham gia những loại bảo hiểm nào?

Thứ hai:  Về mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN

Mức đóng BHXH bắt buộc

Căn cứ điểm 1.1 khoản 1 Điều 5 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định như sau:

“Điều 5. Mức đóng và trách nhiệm đóng theo quy định tại Điều 85, Điều 86 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Mức đóng và trách nhiệm đóng của người lao động

1.1. Người lao động quy định tại Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, và Tiết b Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Mức đóng và trách nhiệm đóng của đơn vị

2.1. Đơn vị hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động quy định tại các Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 và Tiết b Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4 như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

b) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.”

Theo quy định trên, mức đóng BHXH bắt buộc cho bạn và người lao động của bạn được xác định như sau:

+) Người lao động: đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

+) Người sử dụng lao động: đóng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 44/2017/NĐ- CP quy định như sau:

“Điều 3. Mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức như sau:

a) 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

b) 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội.”

Hàng tháng, người sử dụng lao động  đóng tối đa 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động quy định vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTNTư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Mức đóng BHYT

Căn cứ  khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định như sau:

“Điều 18. Mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT của các đối tượng theo quy định tại Điều 13 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.”

Áp dụng quy định trên vào trường hợp của bạn, mức đóng BHYT được xác định như sau:

+) Người sử dụng lao động  : đóng 3% mức tiền lương tháng đóng BHYT

+) Người lao động                : đóng 1,5%  mức tiền lương tháng đóng BHYT

Mức đóng BHTN

Căn cứ Điều 14 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định:

“Điều 14. Mức đóng và trách nhiệm đóng theo quy định tại Điều 57 Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;

2. Đơn vị đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN”.

Với trường hợp của bạn, mức đóng BHTN cho người lao động được xác định như sau:

+) Người lao động: đóng bằng 1% tiền lương tháng

+) Người sử dụng lao động: đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của người lao động.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho người lao động. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Thủ tục điều chỉnh tiền lương tham gia BHXH cho người lao động

Tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế cho lao động nước ngoài

Nếu còn vướng mắc về mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho người lao động. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam