19006172

Mức đóng BHYT dành cho người nước ngoài làm việc ở Việt Nam

Mức đóng BHYT dành cho người nước ngoài làm việc ở Việt Nam

Cho tôi hỏi người nước ngoài làm việc ở Việt Nam thì ngoài bảo hiểm xã hội có phải đóng thêm bảo hiểm y tế không? Nếu có thì mức đóng là bao nhiêu thế?làm việc ở Việt NamTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về mức đóng BHYT dành cho người nước ngoài làm việc ở Việt Nam; Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về việc đóng BHYT dành cho người nước ngoài:

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 và Khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

2. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế”

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);”

Như vậy, luật bảo hiểm y tế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, người nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì phải đóng bảo hiểm y tế.

làm việc ở Việt Nam

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ hai, về mức đóng của người nước ngoài:

Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 quy định về mức đóng BHYT:

“1. Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.”

Như vậy, mức đóng BHYT của người lao động là công dân nước ngoài là 4,5% tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Thủ tục mua bảo hiểm y tế cho người nước ngoài?

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam

Nếu bạn còn vấn đề thắc mắc cần giải đáp; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn; giải đáp trực tiếp.