19006172

Mức đóng tiền khi gia đình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Mức đóng tiền khi gia đình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Mức đóng tiền khi gia đình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Hộ khẩu nhà tôi có 5 người và gia đình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyệncó anh rể đang hưởng BHYT của bên trợ cấp thất nghiệp thì 4 người còn lại mua BHYT tự nguyện sẽ phải đóng bao nhiêu tiền. Đến tháng 3 anh rể tôi nhận xong thất nghiệp và cũng về đóng BHYT tự nguyện thì phải nộp bao nhiêu tiền thế ạ?gia đình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyệnTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về  mức đóng tiền khi gia đình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

e) Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.”

Bên cạnh đó căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định:

“Điều 3. Mức lương cơ sở

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

3. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.”

Kết luận:

gia đình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Trường hợp, gia đình bạn đóng BHYT  thì mức đóng như sau:

+ Người thứ nhất là 804.600 đồng

+ Người thứ hai là 563.220 đồng

+ Người thứ ba là 482.760 đồng

+ Người thứ tư là 402.300 đồng

+ Từ người thứ năm trở đi là 321.840 đồng.

Và theo đó đến tháng 3/2021 anh rể bạn đóng BHYT tự nguyện thì phải nộp 321.840 đồng.

Trên đây là bài viết về vấn đề mức đóng tiền khi gia đình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết:

Hoàn lại tiền bảo hiểm y tế tự nguyện cho thời gian đóng trùng

Mức đóng BHYT theo hộ gia đình được quy định như thế nào?

Nếu còn vướng mắc về vấn đề mức đóng tiền khi gia đình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Trả lời

mặt nạ đất sét