19006172

Mức giảm trừ cho người lao động khi hồ sơ chỉ thể hiện năm sinh

Mức giảm trừ cho người lao động khi hồ sơ chỉ thể hiện năm sinh

Chào anh chị tư vấn. Công ty tôi có một người lao động nữ chỉ thể hiện năm sinh là 1964, đóng bảo hiểm được 28 năm 7 tháng. Vừa rồi, chị ấy đi giám định y khoa thì kết luận ngày 3/1/2018 thể hiện bị suy giảm khả năng lao động 71%. Cho tôi hỏi trường hợp này chị ấy có được về hưu không và khi chỉ có năm sinh thì tính tuổi như thế nào để xác định mức giảm trừ %?Tư vấn bảo hiểm xã hội:chỉ thể hiện năm sinh

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về việc có được về hưu

Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về mức lương hưu hàng tháng thì:

“d) Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để tính tuổi làm cơ sở tính số năm nghỉ hưu trước tuổi.”

Hồ sơ chỉ thể hiện năm sinh của người lao động là năm 1964 nên lấy ngày 01/01/1964 làm cơ sở tính năm nghỉ hưu trước tuổi. Tại thời điểm ngày 01/02/2018, người lao động đã 54 tuổi 01 tháng.

Mặt khác, căn cứ theo quy định tại Điều 16 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động thì:

Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. B suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời theo bảng dưới đây:

Năm nghỉ hưởng lương hưu

Điều kin về tui đời đi với nam

Điều kin về tui đời đi với nữ

2016

Đủ 51 tuổi

Đủ 46 tuổi

2017

Đủ 52 tuổi

Đủ 47 tuổi

Theo đó trong trường hợp này, người lao động đã 54 tuổi 01 tháng và với 28 năm 07 tháng đóng bảo hiểm xã hội thì người lao động công ty bạn đã đủ điều kiện về hưu khi bạn bị suy giảm 71% khả năng lao động.

+) Về mốc tuổi nghỉ hưu để tính giảm trừ

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Thông tư 59 quy định về mức lương hưu hàng tháng thì:

“1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 16 của Thông tư này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

a) Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi của năm đó.”

Theo đó, tỉ lệ hưởng lương hưu của người lao động công ty bạn được tính như sau:

+) 15 năm đầu tiên được tính bằng 45%;

+) 13 năm 07 tháng tiếp theo được làm tròn thành 14 năm (căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH) được tính bằng 14 x 2 = 28%;

+) Tổng 2 tỉ lệ trên là 45 + 28 = 73%

chỉ thể hiện năm sinh

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

+) Hồ sơ chỉ thể hiện năm sinh của người lao động là năm 1964 nên lấy ngày 01/01/1964 làm cơ sở tính năm nghỉ hưu trước tuổi. Tại thời điểm ngày 01/02/2018 là thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu, người lao động đã 54 tuổi 01 tháng nên tỉ lệ giảm trừ là 1% (theo điểm a Khoản 1 Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH).

Tỉ lệ hưởng lương hưu của người lao động được tính bằng 73 – 1 = 72% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Kết luận

Như vậy trong trường hợp trên, người lao động của công ty bạn đã đủ điều kiện về hưu. Trường hợp hồ sơ chỉ thể hiện năm sinh thì ngày tháng năm sinh của người lao động được xác định là ngày 01 tháng 01 của năm đó để tính vào tỉ lệ giảm trừ.

Bạn có thể vui lòng tham khảo thêm bài viết: Cách tính mức giảm lương hưu khi nghỉ hưu sớm để hiểu rõ thêm về cách tính lương hưu của mình khi nghỉ hưu trước tuổi.

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam