19006172

Mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo

Mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo

Tôi nghe nói hộ nghèo khi tham gia BHXH tự nguyện được nhà nước hỗ trợ mức đóng. Vậy cho hỏi nhà nước hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện là bao nhiêu? Tôi muốn đóng với mức 2.500.000 đồng thì trích bao nhiêu tiền để đóng vậy? Sau khi trừ đi mức hỗ trợ thì còn phải đóng bao nhiêu tiền? hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo

Luật sư tư vấn Bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ:

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này, cụ thể:

a) Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;

b) Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phù hợp.”

Bên cạnh đó, căn cứ tại điểm a khoản 1 điều 12 Thông tư 01/2016/TT- BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 12. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

“1. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau:

…Mức hỗ trợ tiền đóng hàng tháng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 là 46.200 đồng/tháng đối với người thuộc hộ nghèo; 38.500 đồng/tháng đối với người thuộc hộ cận nghèo; và 15.400 đồng/tháng đối với các đối tượng khác”

Như vậy, theo quy định này, bạn thuộc đối tượng hộ nghèo thì khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bạn sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng là 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn – mức hỗ trợ là 46.200 đồng/tháng. 

hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo

Thứ hai, mức đóng BHXH tự nguyện dành cho hộ nghèo

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 134/2015NĐ-CP về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

“Điều 10. Mức đóng

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội và theo phương thức đóng tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được quy định như sau:

1. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.”

Như vậy, mức tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mỗi tháng thấp nhất là 2.500.000 x 22% = 550.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, bạn thuộc đối tượng hộ nghèo được Nhà nước hỗ trợ 46.200 đồng/tháng. Số tiền bạn cần đóng hàng tháng sau khi trừ tiền hỗ trợ là là: 550.000 đồng – 46.200 đồng = 503.800 đồng/tháng.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề Mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo

Nếu trong quá trình giải quyết về vấn đề mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo còn gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Phương thức đóng BHXH tự nguyện theo Luật bảo hiểm xã hội mới nhất

Mức đóng BHXH tự nguyện dành cho hộ nghèo thấp nhất là bao nhiêu?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét