19006172

Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động

Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động

Xin hỏi tổng đài tư vấn hiện nay mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động được quy định là bao nhiêu?Tư vấn bảo hiểm xã hội:Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 4. Mức hỗ trợ

1. Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 01 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 06 tháng.

Trường hợp khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì được tính theo nguyên tắc: Dưới 15 ngày tính là 1/2 tháng, từ đủ 15 ngày trở lên tính là 01 tháng để xác định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động..

Đồng thời tại điều 15 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết đối với từng trường hợp như sau:

“Điều 15. Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP

1. Đối với trường hợp khóa đào tạo được thực hiện tại cơ sở dạy nghề thì mức hỗ trợ kinh phí cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của người lao động được tính theo tháng, thời gian học thực tế, mức thu học phí của từng nghề hoặc từng khóa đào tạo nghề theo quy định của cơ sở dạy nghề nhưng không quá mức hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

2. Đối với trường hợp khóa đào tạo do người sử dụng lao động thực hiện thì mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cụ thể của người lao động được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa đào tạo nhưng không quá mức hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

3. Đối với trường hợp khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì mức hỗ trợ được tính theo nguyên tắc: Dưới 15 ngày tính là ½ tháng, từ đủ 15 ngày trở lên thì tính là 01 tháng để xác định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.”

Như vậy, mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học. Tiền hỗ trợ là không quá 01 triệu đồng/người/tháng, tối đa không quá 06 tháng.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

Điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp sau TNLĐ

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét