19006172

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đóng bảo hiểm sau năm 2014

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đóng bảo hiểm sau năm 2014

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đóng bảo hiểm sau năm 2014. Em đóng bảo hiểm xã hội được 13 tháng sau năm 2014. 7 tháng với mức lương 2.400.000 đồng và 6 tháng sau với mức lương 4.330.000 đồng. Vậy bây giờ em lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần được bao nhiêu? Nhờ anh/chị tư vấn giúp, em cảm ơn!đóng bảo hiểm sau năm 2014Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với thắc mắc về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi bạn có thời gian đóng bảo hiểm sau năm 2014, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội…

Theo quy định này, khi người lao động có thời gian đóng bảo hiểm sau năm 2014 thì mỗi năm đóng sẽ được hưởng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đóng bảo hiểm sau năm 2014 như sau: 

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm”. 

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn đóng được 13 tháng bảo hiểm xã hội, sau năm 2014. Tuy nhiên, bạn chưa đề cập cụ thể quá trình đóng qua các năm. Do vậy, chúng tôi chưa đủ dữ liệu để xác định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội để bạn sử dụng làm căn cứ tính cho trường hợp của mình. Cách thức tính mức hưởng bảo hiểm xã hội của bạn được tính như sau:

đóng bảo hiểm sau năm 2014Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900.6172

1.Thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi đóng bảo hiểm sau năm 2014

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn là 13 tháng, tương ứng với 1 năm, 01 tháng. Số tháng lẻ là 01 tháng sẽ được làm tròn là nửa năm. Do đó, thời gian đóng bảo hiểm xã hội một lần của bạn là: 1,5 năm.

2. Mức trung bình lương đóng bảo hiểm xã hội khi đóng bảo hiểm sau năm 2014

Mức trung bình lương đóng bảo hiểm xã hội = (Số tiền lương mỗi tháng đóng bảo hiểm xã hội x Số tháng đóng bảo hiểm xã hội x Mức điều chỉnh tiền lương theo từng năm) : Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

Đồng thời, theo quy định tại Điều 2 Thông tư 23/2020/TT- BLĐTBXH thì hệ số điều chỉnh tiền lương cho năm 2014 là 1,18; năm 2015 là 1,17; năm 2016 là 1,14; năm 2017 là 1,10 và năm 2018 là 1,06. 

Trong trường hợp của bạn, bạn đóng bảo hiểm 7 tháng với mức lương 2.400.000 đồng và 6 tháng sau với mức lương 4.330.000 đồng. Do đó, mức trung bình tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của bạn sẽ được tính bằng cách lấy số tháng đóng và mức điều chỉnh tiền lương tương ứng với từng tháng đóng bảo hiểm. 

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội = (02 tháng x 1,5 năm) x Mức trung bình lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn mMức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đóng bảo hiểm sau năm 2014. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Nghỉ việc bao lâu thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Sổ hộ khẩu ở tỉnh có được lãnh BHXH một lần ở Hồ Chí Minh không?

Nếu còn vấn đề thắc mắc về Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đóng bảo hiểm sau năm 2014, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam