Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đóng BHXH từ năm 2014 đến 2017

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đóng BHXH từ năm 2014 đến 2017

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đóng BHXH từ năm 2014 đến 2017. Chào Tổng đài, nhờ Tổng đài tính giúp tôi mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần với thời gian đóng như sau: 

Từ tháng 05/2014 đến 12/2014: 08 tháng đóng với mức đóng 3.000.000 đồng;

Từ tháng 01/2015 đến 12/2015: 12 tháng đóng với mức đóng 3.618.000 đồng;

Từ tháng 01/2016 đến tháng 04/2016: 04 tháng đóng với mức đóng 4.269.000 đồng; 

Từ tháng 05/2016 đến tháng 12/2016: 08 tháng đóng với mức đóng 4.296.000 đồng;

Từ tháng 01/2017 đến tháng 04/2017: 04 tháng đóng với mức đóng 4.794.000 đồng;

Từ tháng 05/2017 đến tháng 05/2017: 01 tháng đóng với mức đóng 4.854.000 đồng;đóng BHXH từ năm 2014 đến 2017Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đóng BHXH từ năm 2014 đến 2017, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên mức hưởng bảo hiểm xã hội của bạn được xác định như sau:

đóng BHXH từ năm 2014 đến 2017

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến: 1900.6172

1. Về thời gian làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội một lần. 

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn được tính như sau:

Từ tháng 05/2014 đến 12/2014: 08 tháng đóng với mức đóng 3.000.000 đồng;

Từ tháng 01/2015 đến 12/2015: 12 tháng đóng với mức đóng 3.618.000 đồng;

Từ tháng 01/2016 đến tháng 04/2016: 04 tháng đóng với mức đóng 4.269.000 đồng;

Từ tháng 05/2016 đến tháng 12/2016: 08 tháng đóng với mức đóng 4.296.000 đồng;

Từ tháng 01/2017 đến tháng 04/2017: 04 tháng đóng với mức đóng 4.794.000 đồng;

Từ tháng 05/2017 đến tháng 05/2017: 01 tháng đóng với mức đóng 4.854.000 đồng;

Như vậy, tổng thời gian đóng BHXH từ năm 2014 đến 2017 của bạn là 37 tháng, tương đương với thời gian 03 năm 01 tháng.

2. Xác định mức bình quân tiền lương.

Mức bình quân tiền lương của các tháng đóng bảo hiểm xã hội: 4.033.317 đồng.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Vì số tháng từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng sẽ được làm tròn là nửa năm. Do đó, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn được tính là 3.5 năm.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần: (02 tháng x 3,5 năm) x Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội= 07 tháng x 4.033.317= 28.233.219 đồng.

Kết luận, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn là: 28.233.219 đồng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi đóng BHXH từ năm 2014 đến 2017. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Nghỉ việc bao lâu thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Điều chỉnh tên trên sổ BHXH để nhận BHXH một lần như thế nào?

Nếu còn vấn đề thắc mắc về: Tính mức tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần do đóng gián đoạn. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Call Now Button