19006172

Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật

Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật

Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật? Vợ tôi có thẻ bảo hiểm y tế của người khuyết tật, được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Tháng trước vợ tôi có đi phẫu thuật hết gần 60 triệu nhưng chỉ được bảo hiểm y tế chi trả cho gần 50 triệu. Rõ ràng vợ tôi đi khám chữa bệnh đúng tuyến nhưng lại không được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Cho tôi hỏi bệnh viện làm như vậy là đúng hay sai?



bảo hiểm y tế đối với người khuyết tậtTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn về bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ vào Khoản 6 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP thì người khuyết tật là đối tượng được trợ cấp xã hội hàng tháng:

” Điều 5. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

6. Trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.”

Thêm vào đó, điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định 136/2013/NĐ-CP cũng quy định:

Điều 9. Cấp thẻ bảo hiểm y tế

1. Đối tượng bảo trợ xã hội được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế, bao gồm:

c) Người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng“.

Đồng thời, theo quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

” Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng”.

Như vậy, vợ bạn được Ngân sách nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đối tượng quy định tại điểm g khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế, sửa đổi bổ sung năm 2014.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của vợ bạn được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 như sau:

” Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm”.

bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Trong trường hợp này, vợ bạn sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí trong phạm vi bảo hiểm y tế thanh toán khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến. Những chi phí nằm ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế thì gia đình sẽ phải tự chi trả. 

Vậy nên, do bạn không nói cụ thể những chi phí mà bạn phải chi trả nên chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

– Nếu các khoản chi phí bạn phải chi trả đều nằm trong phạm vi hưởng bảo hiểm y tế thì bạn sẽ được hưởng 100% chi phí. Cũng đồng nghĩa với việc bệnh viện làm như thế là sai. 

– Nếu có khoản chi phí nằm ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế thì bạn chỉ được hưởng 100% chi phí đối với những khoản nằm trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả, còn những khoản còn lại bạn phải tự chi trả. Khi đó, bạn cần xem xét những chi phí bạn được hưởng bảo hiểm y tế và những chi phí không được hưởng để xác định số tiền được thanh toán là 50 triệu đồng đã đúng chưa.

Trên đây là bài viết về vấn đề mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Người khuyết tật nhẹ không được nhận tiền hàng tháng có được BHYT miễn phí?

Những chi phí khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về thẻ bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam