19006172

Mức hưởng BHXH một lần cho người đóng bảo hiểm từ tháng 1/2013

Mức hưởng BHXH một lần cho người đóng bảo hiểm từ tháng 1/2013

Em có thời gian đóng BHXH như sau: đóng bảo hiểm từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2014 lương 5 triệu; tháng 4/2014 đến tháng 7/2016 lương 6 triệu; tháng 8/2016 đến tháng 1/2017 thai sản theo chế độ; tháng 2/2017 đến 10/2018 lương 7,5 triệu. Sau đó em mang thai bé tiếp theo vì quá yếu nên em xin nghỉ luôn. Vậy cho em hỏi tiền 1 lần em nhận được tính như thế nào vậy ạ?Đóng bảo hiểm từ tháng 1/2013Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Về mức hưởng một lần cho người đóng bảo hiểm từ tháng 1/2013; Tổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

Thứ nhất, về tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

Căn cứ Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định thì bạn nghỉ thai sản theo chế độ từ tháng 8/2016 đến tháng 1/2017 thì mức tiền lương đóng BHXH của bạn được tính theo mức tiền lương của tháng 7/2016 là 6.000.000 đồng.

Mặt khác, căn cứ vào Điều 2 Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH thì hệ số trượt giá tương ứng với mỗi năm như sau: năm 2013 là 1,15; năm 2014 là 1,11; năm 2015 là 1,10; năm 2016 là 1,07; năm 2017 là 1,04; năm 2018 là 1,00.

Vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của bạn bằng:

(12 tháng x 5.000.000 x 1,15 + 3 tháng x 5.000.000 x 1,11 + 9 tháng x 6.000.000 x 1,11 + 12 tháng x 6.000.000 x 1,10 + 12 tháng x 6.000.000 x 1,07 + 1 tháng x 6.000.000 x 1,04 + 11 tháng x 7.500.000 x 1,04 + 10 tháng x 7.500.000 x 1,00) / 70 tháng = 6.698.142 đồng.

Thứ hai, mức hưởng BHXH một lần cụ thể:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đóng bảo hiểm từ tháng 1/2013 đến hết tháng 10/2018.

– Từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2013 bạn đóng được 01 năm.

– Từ 1/2014 đến hết tháng 10/2018 bạn đóng được 4 năm 10 tháng bảo hiểm. Theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về cách tính tháng lẻ quy định thì 10 tháng lẻ của bạn sẽ được làm tròn thành 1 năm đóng BHXH, khi đó số năm đóng bảo hiểm của bạn từ 2014 trở đi là 5 năm.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Đóng bảo hiểm từ tháng 1/2013

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo đó, mức hưởng BHXH một lần của bạn được tính như sau:

– Trước năm 2014, bạn có 01 năm tham gia bảo hiểm: tương ứng với 1,5 tháng lương bình quân đóng BHXH.

– Từ năm 2014, bạn có 05 năm tham gia bảo hiểm: mỗi năm tương ứng với 02 tháng lương bình quân đóng BHXH.

Vậy mức hưởng BHXH một lần của bạn được tính bằng: 1 x 1,5 + 5 x 2 = 11,5 tháng lương bình quân đóng BHXH.

Kết luận:

Mức hưởng BHXH một lần của bạn cụ thể bằng: 11,5 x 6.698.142 = 77.028.633 đồng.

Trên đây là tư vấn về mức hưởng một lần cho người đóng bảo hiểm từ tháng 1/2013.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm vấn đề Mức hưởng BHXH một lần cho người đóng bảo hiểm từ tháng 1/2013 tại các bài viết:

Cách tính mức hưởng Bảo hiểm xã hội một lần theo luật mới

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần mới nhất

Nếu còn vướng mắc về Mức hưởng BHXH một lần cho người đóng bảo hiểm từ tháng 1/2013 bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam