19006172

Mức hưởng BHXH một lần khi đã đóng được 5 tháng BHXH

Mức hưởng BHXH một lần khi đã đóng được 5 tháng BHXH

Em mới chỉ đóng được 5 tháng BHXH, 3 tháng đầu em đóng với mức 3.500.000 đồng, còn 2 tháng sau em đóng với mức 4.000.000 đồng. Vậy mức hương BHXH một lần của tôi được tính như thế nào?Tư vấn bảo hiểm xã hội:5 tháng BHXH

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn. Với trường hợp Mức hưởng BHXH một lần khi đã đóng được 5 tháng BHXH của bạn; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì Mức hưởng BHXH một lần khi đã đóng được 5 tháng BHXH được xác định như sau:

“c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Bên cạnh đó, căn cứ tại khoản 2 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp của bạn mới đóng được 5 tháng BHXH thì mức hưởng cụ thể được tính như sau:

Mức hưởng = 22% x tiền lương tháng đóng BHXH thứ nhất + 22% x tiền lương tháng đóng BHXH thứ hai + 22% x tiền lương tháng đóng BHXH thứ ba + 22% x tiền lương tháng đóng BHXH thứ tư + 22% x tiền lương tháng đóng BHXH thứ năm.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý BHXH 1 lần trong trường hợp này tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. 

khi đã đóng được 5 tháng BHXH

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Bạn đã đóng được 5 tháng BHXH, 3 tháng đầu bạn đóng với mức 3.500.000 đồng, còn 2 tháng sau bạn đóng với mức 4.000.000 đồng. Do vậy, mức hưởng BHXH một lần của bạn là: 22% x 3.500.000 x 3 + 22% x 4.000,000 x 2 = 4,070,000

Lưu ý: Mức bình quân tiền lương của bạn trong 5 tháng đóng bảo hiểm xã hội là 3.700.000 đồng nên mức hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 2 lần mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tức là 7.400.000 đồng. Theo đó, số tiền bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được là 4.070.000 đồng (thấp hơn 02 lần mức bình quân tiền lương).

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm vấn đề Mức hưởng BHXH một lần khi đã đóng được 5 tháng BHXH bài viết:

Điều kiện, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Thời gian tối đa nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Mức hưởng BHXH một lần khi đã đóng được 5 tháng BHXH vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam