19006172

Mức hưởng BHXH một lần và vấn đề nộp hồ sơ tại nơi có giấy tạm trú

Mức hưởng BHXH một lần và vấn đề nộp hồ sơ tại nơi có giấy tạm trú

Mức hưởng BHXH một lần và vấn đề nộp hồ sơ tại nơi có giấy tạm trú. Em tham gia bảo hiểm xã hội được 01 năm 08 tháng thì sau 01 năm nghỉ việc em sẽ rút được bao nhiêu tiền bảo hiểm xã hội một lần ạ? Lương của em ở thời điểm đóng bảo hiểm xã hội là 4.260.000 đồng. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, em có giấy tạm trú thì có rút được ở thành phố Hồ Chí Minh không ạ?Mức hưởng BHXH một lầnTư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với: Mức hưởng BHXH một lần và vấn đề nộp hồ sơ tại nơi có giấy tạm trú, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Như vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

1. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Do bạn chỉ đề cập tới thông tin bạn đóng bảo hiểm xã hội được 01 năm 08 tháng mà không đề cập cụ thể thời gian bạn đóng bảo hiểm xã hội là thời gian nào, do đó chúng tôi xin chia thành các trường hợp như sau:

– Thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2014: trong khoảng thời gian này, nếu có những tháng lẻ sẽ được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội sau ngày 01/01/2014 để xác định mức hưởng cụ thể.

– Thời gian đóng bảo hiểm xã hội sau ngày 01/01/2014: trong khoảng thời gian này, nếu như có các tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

2. Mức trung bình lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức trung bình lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của bạn: 4.260.000 đồng.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần =  ((1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014 x Số tháng đóng bảo hiểm xã hội ) + ( 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi x Mức trung bình lương tháng đóng bảo hiểm xã hội)).

Mức hưởng BHXH một lần

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến: 1900.6172

Về vấn đề nộp hồ sơ tại nơi có giấy tạm trú.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định như sau:

Điều 2. Phân cấp giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng

1. Phân cấp giải quyết hưởng các chế độ BHXH

1.2. BHXH huyện 1.2.3. Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả; danh sách hỗ trợ ĐTKNN theo phân cấp thu.“

Bên cạnh đó, Quyết định 777/QĐ-BHXH quy định về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần như sau:

4.7 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Như vậy, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ được nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động có đăng kí thường trú (sổ hộ khẩu) hoặc có giấy tạm trú (sổ KT43). Do đó, nếu như bạn có giấy tờ tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thì bạn có thể nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn có giấy tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Mức hưởng BHXH một lần và vấn đề nộp hồ sơ tại nơi có giấy tạm trú. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Các vấn đề liên quan đến giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mất quyết định hưởng BHXH một lần có xin cấp lại được không?

Nếu còn vấn đề thắc mắc về: Mức hưởng BHXH một lần và vấn đề nộp hồ sơ tại nơi có giấy tạm trú, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam