19006172

Mức hưởng BHYT của thân nhân liệt sĩ khi đi KCB trái tuyến 

Mức hưởng BHYT của thân nhân liệt sĩ khi đi KCB trái tuyến 

Bố tôi tham gia kháng chiến chống Mỹ và hy sinh năm 1972 sau này được công nhận là liệt sĩ. Cho tôi hỏi là tôi có thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí hay không? Nếu cấp thì sẽ xin cấp ở đâu? Tôi muốn đi khám bệnh trái tuyến ở Bệnh viện Bạch Mai thì sẽ được BHYT chi trả bao nhiêu %?BHYT của thân nhân liệt sĩ

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, con liệt sĩ có thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT không?

Căn cứ theo quy định tại Điểm i Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

11. Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

Điều 11. Lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế của một số đối tượng

5. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm lập danh sách đối tượng quy định tại Điều 2; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 và 17 Điều 3; khoản 1, 2 và 4 Điều 4 và Điều 5 Nghị định này.”

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp bạn là con đẻ của liệt sĩ thì bạn sẽ thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng tiền và cấp thẻ BHYT miễn phí. Thẻ BHYT của bạn sẽ do ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách cấp thẻ theo quy định.

Thứ hai, mức hưởng BHYT của thân nhân liệt sĩ khi đi KCB trái tuyến

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn đi khám chữa bệnh trái tuyến tại Bệnh viện Bạch Mai (bệnh viện thuộc tuyến trung ương) thì sẽ chỉ được thanh toán BHYT trong trường hợp điều trị nội trú với mức hưởng là 40% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi thuộc BHYT chi trả. 

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172  để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Mức hưởng BHYT của con liệt sĩ khi đi làm tại doanh nghiệp

Thân nhân liệt sỹ thì có được BHYT hỗ trợ chi phí vận chuyển không?

mặt nạ đất sét