19006172

Mức hưởng BHYT khi sinh con trái tuyến năm 2023

Mức hưởng BHYT khi sinh con trái tuyến năm 2023

Từ tháng 10/2022 em có mua BHYT theo công ty có nơi đăng kí tại bệnh viện 175. Em đang mang thai và dự sinh vào tháng 5/2023. Vậy cho em hỏi thẻ này đến khi đó đã sử dụng được chưa ạ và có dùng để đi sinh con được không? Em dự định sinh ở bệnh viện Hùng Vương thì mức hưởng BHYT khi sinh con trái tuyến năm 2023 của em là bao nhiêu ạ? Em xin cảm ơn!VIDEO: KHÁM CHỮA BỆNH TRÁI TUYẾN VẪN ĐƯỢC HƯỞNG 100%

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về thời điểm thẻ BHYT doanh nghiệp có giá trị sử dụng

Căn cứ Khoản 8 Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 13. Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng

8. Đối với đối tượng khác, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày người tham gia nộp tiền đóng bảo hiểm y tế. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4, Điều 5 và 6 Nghị định này tham gia bảo hiểm y tế ln đu hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 của Luật bảo hiểm y tế”.

Bạn cho biết bạn bắt đầu đóng tiền tham gia BHYT theo công ty từ tháng 10/2022 và dự sinh của bạn là vào tháng 5/20223. Đối chiếu quy định trên thì đến khi bạn sinh con thẻ BHYT của bạn đã có giá trị sử dụng.

Thứ hai, thẻ BHYT doanh nghiệp có chi trả chi phí khi sinh con không?

Căn cứ Điều 21 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau:

“Điều 21. Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

b) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

2.27 Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.”

Như vậy, bạn đang tham gia BHYT theo công ty thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí khi sinh con.

Mức hưởng BHYT khi sinh con trái tuyến

Hỗ trợ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Thứ ba, về mức hưởng BHYT khi sinh con trái tuyến năm 2023

Căn cứ Điều 21 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế 

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

… 3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Như vậy, nếu bạn sinh con tại bệnh viện Hùng Vương thì được xác định là sinh con trái tuyến tỉnh nên chỉ được 48% (60% của 80%) các chi phí trong danh mục.

Nếu còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến về bảo hiểm y tế 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

--> Có phải tham gia BHYT theo doanh nghiệp khi đã có thẻ BHYT hộ gia đình?

luatannam