19006172

Mức hưởng chế độ ốm đau cho người mắc bệnh cần điều trị dài ngày

Mức hưởng chế độ ốm đau cho người mắc bệnh cần điều trị dài ngày

Tôi muốn hỏi 1 số câu hỏi về mức hưởng chế độ ốm đau cho người mắc bệnh cần điều trị dài ngày. Một người nghỉ ốm bao lâu thì được tính là bệnh dài ngày? Nếu bị bệnh dài ngày thì thời gian nghỉ, mức hưởng và chế độ dưỡng sức sẽ như thế nào? Mong sớm được giải đáp! Tôi cám ơn nhiều!


Mức hưởng chế độ ốm đau cho người mắc bệnhVới trường hợp mức hưởng chế độ ốm đau cho người mắc bệnh cần điều trị dài ngày của bạn Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về bệnh được xác định là bệnh dài ngày

Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Thông tư 46/2016/TT-BYT quy định như sau:

“Điều 1. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

2. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày là cơ sở để thực hiện chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội…”

“Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017″.

Theo đó, Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày làm cơ sở để thực hiện chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2017). Vì vậy, để xác định bệnh thuộc trường hợp ốm đau dài ngày bạn vui lòng tham khảo Thông tư nêu trên, chứ không phải dựa vào số ngày mà người lao động nghỉ.

Thứ hai, về thời gian hưởng chế độ ốm đau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Theo đó, khi mắc bệnh dài ngày, người lao động được nghỉ tối đa là 180 ngày, tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Hết thời hạn này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được nghỉ tiếp với thời gian tối đa bằng thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:  Thời gian nghỉ ốm đau có được tính đóng bảo hiểm xã hội?

Mức hưởng chế độ ốm đau cho người mắc bệnh

Dịch vụ tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, mức hưởng chế độ ốm đau cho người mắc bệnh cần điều trị dài ngày

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức hưởng cho người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày được tính là:

(+) Bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc đối với thời gian nghỉ trong 180 ngày đầu tiên.

Có nghĩa là mức hưởng chế độ ốm đau = (tiền lương tháng liền kề trước khi nghỉ việc : 24) x số ngày nghỉ hưởng chế độ ốm đau.

(+) Đối với những ngày nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ ngày 181 trở đi thì mức hưởng chế độ ốm đau sẽ giảm xuống tùy thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động đó. Cụ thể là:

+ Bằng 65% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ ba mươi năm trở lên;

+ Bằng 55% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm;

+ Bằng 50% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Tính chế độ ốm đau do bệnh dài ngày khi có ngày lẻ

Thứ tư, về chế độ dưỡng sức sau ốm đau dài ngày

Căn cứ Khoản 1 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau: 

“Điều 29. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Sau khi thời gian hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên mà sức khỏe còn yếu thì người lao động được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tối đa là 10 ngày/năm. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Mức hưởng dưỡng sức sau ốm đau là 30% lương cơ sở/ngày. Hiện tại, lương cơ sở là 1.490.000 đồng theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Do đó, mỗi ngày dưỡng sức sẽ được hưởng 447.000 đồng.

Trên đây là bài viết về vấn đề mức hưởng chế độ ốm đau cho người mắc bệnh cần điều trị dài ngày. 

Mọi thắc mắc về mức hưởng chế độ ốm đau cho người mắc bệnh cần điều trị dài ngày, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

-> Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau và thời gian nộp

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét