19006172

Mức hưởng chế độ ốm đau cho quân nhân chuyên nghiệp

Mức hưởng chế độ ốm đau cho quân nhân chuyên nghiệp

Xin chào tổng đài tư vấn! Tôi muốn hỏi về vấn đề mức hưởng chế độ ốm đau cho quân nhân chuyên nghiệp. Tôi là quân chuyên nghiệp đang phục vụ ở bộ quốc phòng. Tôi đi làm bị tai nạn giao thông, tôi ra viện và được cho nghỉ 10 ngày trên Giấy ra viện. Vậy cho tôi hỏi khi nghỉ chế độ theo giấy nghỉ hưởng của bác sỹ tôi thì mức hưởng lương của tôi là như thế nào trong 10 ngày này. Xin cảm ơn!Tư vấn bảo hiểm xã hội:chế độ ốm đau cho quân nhân

Trường hợp của bạn Tổng đài tư vấn xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ tại điểm đ khoản 1 Điều 2 và Điều 24 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì quân nhân chuyên nghiệp thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tại khoản 3 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.”

Theo đó; thời gian hưởng chế độ ốm đau của bạn căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám; chữa bệnh có thẩm quyền. Bạn bị tai nạn và sau khi ra viện được bác sỹ cho nghỉ thêm 10 ngày nên thời gian hưởng chế độ ốm đau của bạn là thời gian nằm viện điều trị và 10 ngày nghỉ sau khi ra viện.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 3 điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“3. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.”

chế độ ốm đau cho quân nhân

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Mức hưởng trợ cấp của bạn được tính bằng 100% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Theo đó; mức hưởng trợ cấp khi bạn nghỉ ốm đau là: 100% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc / 24 (x) số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau.

Trên đây là bài viết tư vấn về. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại: Đi làm trước khi hết ngày nghỉ hưởng chế độ ốm đau

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Mức hưởng chế độ ốm đau cho quân nhân chuyên nghiệp. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được trực tiếp tư vấn; giải đáp.