19006172

Mức hưởng chế độ ốm đau có tính ngày nghỉ hằng tuần?

Mức hưởng chế độ ốm đau có tính ngày nghỉ hằng tuần?

Tháng 4 tôi có giấy ra viện nghỉ ốm 5 ngày, nhưng khi thanh toán tiền tôi chỉ được có 4 ngày thôi vì công ty nói nghỉ ốm ngắn ngày phải trừ đi 1 ngày nghỉ hằng tuần là chủ nhật thì có đúng không? Em có thể xin nghỉ thêm chế độ dưỡng sức không?Mức hưởng chế độ ốm đau

Luật sư tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi mức hưởng chế độ ốm đau có tính ngày nghỉ hằng tuần của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức hưởng chế độ ốm đau có tính ngày nghỉ hằng tuần?

Căn cứ vào Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;…”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“Điều 6. Mức hưởng chế độ m đau

1. Mức hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 và Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội được tính như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau

=

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x 75 (%) x

Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau

24 ngày

– Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì tháng 4 bạn có giấy ra vện nghỉ ốm 5 ngày, nhưng khi thanh toán tiền bạn chỉ được có 4 ngày vì công ty nói nghỉ ốm ngắn ngày phải trừ đi 1 ngày nghỉ hằng tuần là chủ nhật. Công ty trả lời bạn như vậy là đúng, việc tính mức hưởng chế độ ốm đau tính theo ngày làm việc, không tính ngày nghỉ hằng tuần.

Thứ hai, có được xin nghỉ chế độ dưỡng sức sau khi nghỉ chế độ ốm đau không?

Căn cứ vào Điều 29 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 29. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Mức hưởng chế độ ốm đau

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì bạn đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm và trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe bạn chưa phục hồi thì sẽ được nghỉ dưỡng sức. Trường hợp bạn mới nghỉ ốm có giấy ra viện 5 ngày thì chưa nghỉ đủ thời gian trong một năm nên bạn sẽ không được xin nghỉ dưỡng sức.

Trên đây là bài viết tư vấn về mức hưởng chế độ ốm đau có tính ngày nghỉ hằng tuần?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về mức hưởng chế độ ốm đau có tính ngày nghỉ hằng tuần, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Cách tính mức hưởng chế độ ốm đau ngắn ngày cho lao động

Nghỉ chế độ dưỡng sức sau ốm đau có tính thứ bảy và chủ nhật hay không?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam