19006172

Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi nghỉ việc trước sinh

Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi nghỉ việc trước sinh

Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi nghỉ việc trước sinh. Em làm việc cho một công ty, được ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 06/2017 với mức đóng theo mức lương là 3.400.000/tháng. Tháng 10/2019 em lập gia đình và có em bé. Tháng 1/2021 do có việc gia đình nên em xin nghỉ việc và kết thúc hợp đồng lao động. Vậy cho em hỏi đến tháng 07/2021 em sinh bé thì có được hưởng trợ cấp thai sản hay không? Và nếu có thì mức trợ cấp là bao nhiêu?Tư vấn Chế độ thai sản:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi nghỉ việc trước sinh; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, điều kiện hưởng chế độ thai sản

Căn cứ Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì điều kiện để được hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con là lao động nữ phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Về 12 tháng trước khi sinh được xác định theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này”.

Trong trường hợp của bạn:

Bạn sinh vào tháng 7/2021 và tháng 1/2021 bạn nghỉ việc, không đóng bảo hiểm nữa. Nên 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2021. Trong thời gian này, bạn có những tháng tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2020 đến tháng 1/2021; tức là bạn tham gia được 7 tháng; do đó, bạn đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thai sản.

lao động nữ khi nghỉ việc trước sinh

Tư vấn Chế độ thai sản trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Thứ hai, mức trợ cấp thai sản 

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội”

Như vậy, thời gian bạn hưởng chế độ thai sản khi sinh con là 06 tháng với mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Ngoài ra, bạn còn được trợ cấp một lần khi sinh con bằng 02 lần mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng, do đó trợ cấp bạn nhận được là 2.980.000 đồng.

Trong trường hợp bạn đã nghỉ việc trước khi sinh con thì bạn cần lập thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với cá nhân đã nghỉ việc và nộp tại bảo hiểm xã hội quận/huyện nơi bạn cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

Kết luận: 

Bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con với mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản x 6 tháng. Và trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2.980.000 đồng.

Trên đây là bài viết về mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi nghỉ việc trước sinh. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Nghỉ thai sản có được tính là thời gian đóng BHXH

Thời hạn giải quyết chế độ thai sản đối lao động nữ khi nghỉ việc

Mọi thắc mắc liên quan đến chế độ của lao động nữ khi nghỉ việc trước sinh; xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp.

luatannam