Mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con

Mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con

Tôi đóng bảo hiểm từ 5/2016 đến 10/2016 với mức lương 4.350.000 đồng. Tôi chuyển việc sang công ty khác bắt đầu đóng bảo hiểm từ 01/2017 đến hết 6/2017 với mức lương 4.050.000 đồng thì tôi nghỉ việc hẳn để sinh em bé. Dự sinh là 11/09/2017. Vậy cách tính chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con như thế nào? Xin cảm ơn!Chế độ thai sản đối với lao động nữTư vấn Bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi về chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con:

Căn cứ Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn dự sinh 11/09/2017, thời gian 12 tháng trước sinh được tính từ tháng 9/2016 -tháng 8/2017;  trong khoảng thời gian này bạn đóng được 08 tháng , đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Thứ hai, về mức hưởng chế độ thai sản:

Căn cứ Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”

Theo đó, bạn sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Căn cứ Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản: 4.050.000 đồng.

Theo đó, mức hưởng khi nghỉ 06 tháng sinh con: bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản x 6; tương đương 4.050.000 x 6 = 24.300.000 đồng.

Chế độ thai sản đối với lao động nữ

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Ngoài ra, bạn còn được trợ cấp một lần khi sinh con:

Căn cứ quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Mức lương cơ sở hiện hành là 1.210.000 đồng/tháng, do đó trợ cấp bạn nhận được là 2.420.000 đồng.

Kết luận:

+) Bạn nhận được trợ cấp một lần khi sinh con là 2.420.000 đồng.

+) Đồng thời, bạn được nhận trợ cấp cho 06 tháng nghỉ sinh con là 24.300.000 đồng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm về về chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con như sau:

Chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con năm 2016

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản và thời gian nộp

Trên đây là tư vấn về chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con. Nếu còn vấn đề thắc mắc về về chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.