19006172

Mức hưởng chế độ thai sản đối với nhân viên trường tiểu học

Mức hưởng chế độ thai sản đối với nhân viên trường tiểu học

Cho tôi hỏi về vấn đề mức hưởng chế độ thai sản đối với nhân viên trường tiểu học. Tôi làm nhân viên tạp vụ tại trường tiểu học. Tiền lương tôi được nhà trường chi trả thuộc ngân sách của nhà trường. Tôi có tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 2/2020. Trong thời gian đó tôi mang thai sinh con vào tháng 9/2020 tôi sinh con. Tôi nghỉ thai sản. Vậy cho tôi hỏi tôi có được hưởng tiền thai sản từ bảo hiểm không? Lương tôi chỉ có 3.800.000/tháng. Vậy tôi được nhận bao nhiêu?Chế độ thai sản đối với nhân viên

Trường hợp của bạn về vấn đề mức hưởng chế độ thai sản đối với nhân viên trường tiểu học, Tổng đài tư vấn xin được giải đáp như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng chế độ thai sản

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;”

Như vậy, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con khi đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Về cách tính 12 tháng trước khi sinh mời bạn xem thêm bài viết sau để biết thêm thông tin chi tiết: 12 tháng trước khi sinh con được tính thế nào?

Đối với trường hợp của bạn, vì bạn không nói rõ ngày sinh bé nên chúng tôi xin chia trường hợp như sau:

+ Nếu như con bạn sinh trước ngày 15/09/2020; trường hợp này, 12 tháng trước sinh của bạn được xác định từ tháng 9/2019 đến tháng 8/2020. Bạn đóng BHXH từ tháng 2 đến 8/2020 là đủ 07 tháng thời gian 12 tháng trước khi sinh con nên sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

+ Nếu con bạn sinh từ ngày 15/09/2020 trở đi và có đóng BHXH cho cả tháng 9/2020. Trường hợp này, 12 tháng trước sinh của bạn được xác định từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2020. Bạn đóng BHXH từ tháng 2 đến 9/2020 là đủ 08 tháng thời gian 12 tháng trước khi sinh con nên sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Thứ hai, mức hưởng chế độ thai sản

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”

Lao động nữ sinh con (thuộc trường hợp được quy định tại Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội) được hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Theo đó:

Mức hưởng khi nghỉ việc sinh con=Số tháng nghỉ sinh conx A (mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ sinh con)

Chế độ thai sản đối với nhân viên

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu như bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đều là 1.800.000 thì mức hưởng chế độ thai sản đối với nhân viên dạy tiểu học như bạn sẽ là 3.800.000 x 6 = 22.800.000 đồng.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ khi sinh con còn được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 tháng tiền lương cơ sở tại thời điểm sinh. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì mức hưởng trợ cấp một lần được tính  = 2 x 1.490.000 = 2.980.000 đồng (theo Nghị định 38/201/NĐ-CP).

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản cho nam năm 2018

Cách tính chế độ thai sản cho lao động nữ sinh con

Nếu còn vướng mắc về Mức hưởng chế độ thai sản đối với nhân viên trường tiểu học bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam