19006172

Mức hưởng khi nghỉ dưỡng sức của lao động nữ là bao nhiêu?

Mức hưởng khi nghỉ dưỡng sức của lao động nữ là bao nhiêu?

Mức hưởng khi nghỉ dưỡng sức của lao động nữ là bao nhiêu? Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày. Cho em hỏi là mình cần giấy tờ gì để chứng minh là sức khỏe chưa phục hồi để được nghỉ dưỡng sức sau sinh ạ. Mức hưởng như thế nào vậy ạ? Khi nào phải nộp hồ sơ? Nếu nghỉ việc rồi có làm được nữa không ạ?Mức hưởng khi nghỉ dưỡng sức

Tổng đài tư vấn về chế độ thai sản: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, giấy tờ chứng minh sức khỏe chưa phục hồi

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng dưỡng sức:

“Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.”

Theo đó, điều kiện để bạn được nghỉ dưỡng sức là sức khỏe chưa phục hồi trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản. Mà theo quy định của pháp luật, không cần bất cứ giấy tờ gì để chứng minh việc sức khỏe chưa phục hồi. Mặt khác, Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH cũng chỉ yêu cầu đơn vị chuẩn bị mẫu 01B-HSB. Vì vậy, bạn không cần giấy tờ gì để chứng minh mà vẫn có thể được nghỉ dưỡng sức sau sinh nếu sức khỏe chưa phục hồi và trong thời gian quy định.

Thứ hai, mức hưởng dưỡng sức sau sinh

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức hưởng:

“Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.”

Theo quy định trên thì khi nghỉ dưỡng sức, mức hưởng một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Theo đó, mức hưởng cụ thể của một ngày bằng: 1.490.000 đồng x 30% = 447.000 đồng.

Thứ ba, thời gian nộp hồ sơ để hưởng dưỡng sức sau sinh

Căn cứ theo quy định tại Điều 103 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 103. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Như vậy, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, công ty bạn phải có trách nhiệm lập danh sách và nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Mặt khác, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Vì thế, thời hạn giải quyết chi trả cho bạn tối đa là 20 ngày kể từ ngày bạn nộp hồ sơ cho công ty nên bạn nộp hồ sơ càng sớm thì càng được giải quyết chi trả sớm.

Thứ tư, nghỉ làm có được hưởng dưỡng sức?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.”

Vậy, sau thời gian hưởng chế độ thai sản trong thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức. Theo đó, điều kiện để được nghỉ dưỡng sức là trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi. Chính vì vậy, nếu bạn nghỉ làm ở công ty thì bạn sẽ không được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh.

Trên đây là toàn bộ giải đáp của chúng tôi về vấn đề Mức hưởng khi nghỉ dưỡng sức của lao động nữ là bao nhiêu?

Mọi thắc mắc liên quan, bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn về chế độ thai sản trực tuyến: 19006172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

-> Thời gian tối đa nghỉ dưỡng sức sau khi sinh con

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét