19006172

Mức hưởng lương hưu của lao động nữ nghỉ hưu khi 50 tuổi 5 tháng

Mức hưởng lương hưu của lao động nữ nghỉ hưu khi 50 tuổi 5 tháng

Vợ tôi bị suy giảm khả năng lao động 61%, sẽ nghỉ việc hưởng lương hưu khi được 50 tuổi 5 tháng, có 28 năm 8 tháng đóng BHXH. Vợ tôi được hưởng lương hưu như thế nào?50 tuổi 5 thángTư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Về mức hưởng lương hưu của lao động nữ nghỉ hưu khi 50 tuổi 5 tháng, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 thì tuổi về hưu của người lao động nữ khi suy giảm khả năng lao động 61% năm 2023 là 51 tuổi. Vậy, như thông tin bạn cung cấp, bạn suy giảm khả năng lao động và hiện mới 50 tuổi 5 tháng thì chưa đủ điều kiện, cần phải chờ thêm 7 tháng nữa. Vậy, nếu khi bạn đủ điều kiện hưởng lương hưu thì mức lương hưu của bạn như sau:

Thứ nhất, Về tỷ lệ hưởng lương hưu:

Căn cứ theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Khoản 2 Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì tỷ lệ hưởng lương hưu của vợ bạn như sau:

Số năm đóng BHXH của vợ bạn là 28 năm 8 tháng, số tháng lẻ là 8 tháng được tính là 1 năm, nên số năm đóng bảo hiểm để tính hưởng lương hưu của bạn là 29 năm.

+ 15 năm đầu được tính bằng 45%;

+ Từ năm 16 đến năm 29 là 14 năm; tính thêm: 14 x 2% = 28%;

+ Tổng hai tỷ lệ trên là: 45% + 28% = 73%

Do vợ bạn nghỉ hưu khi 51 tuổi (nghỉ hưu trước tuổi 56 là 5 năm) và nên tỉ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là: 5 x 2 = 10%.

Vậy: tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của vợ bạn là 73% – 10% = 63% mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Thứu hai: Về mức bình quân tiền lương đóng BHXH để tính hưởng lương hưu:

Do bạn không cung cấp thông tin về việc vợ bạn đóng BHXH theo chế độ tiền lương nào nên chúng tôi xin chia các trường hợp sau:

– Trường hợp 1: vợ bạn đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân tiền lương được tính như sau:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội (28 năm 8 tháng = 344 tháng)

– Trường hợp 2: vợ bạn đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức bình quân tiền lương được tính theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

50 tuổi 5 tháng

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

– Trường hợp 3: vợ bạn vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân tiền lương được tính theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Mức hưởng lương hưu của lao động nữ nghỉ hưu khi 50 tuổi 5 tháng. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết khác tại:

Mức hưởng lương hưu được tăng bao nhiêu vào năm 2023?

Mức hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động 61% lúc 56 tuổi 7 tháng

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam