19006172

Mức hưởng lương hưu khi quá trình đóng BHXH có những tháng lẻ

Mức hưởng lương hưu khi quá trình đóng BHXH có những tháng lẻ

Xin chào Tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi mức hưởng lương hưu khi quá trình đóng BHXH có những tháng lẻ. Tôi là lao động nam làm công việc bình thường, đã tham gia BHXH được 29 năm 3 tháng và hiện tại tôi đã 60 tuổi 4 tháng. Tháng 4/2023 tôi bắt đầu nghỉ ở nhà để chờ hưu. Trường hợp của tôi khi tôi đủ 60 tuổi 9 tháng để giải quyết chế độ hưu trí thì 3 tháng lẻ của tôi được tính như thế nào. Xin cảm ơn!quá trình đóng BHXH có những tháng lẻTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về mức hưởng lương hưu khi quá trình đóng BHXH có những tháng lẻ; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng lương hưu

Căn cứ Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau: 

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

Như vậy, theo quy định trên lao động nam làm công việc bình thường có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì khi đủ 60 tuổi 9 tháng vào năm 2023, sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng.

Với trường hợp của bạn do bạn đã đóng BHXH được 29 năm 3 tháng vậy khi bạn đủ tuổi theo quy định trên thì bạn có thể nộp hồ sơ tới cơ quan bảo hiểm xã hội để được giải quyết chế độ hưu trí.

Thứ hai, về mức hưởng lương hưu

Căn cứ khoản 2,3 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng lương hưu:

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

quá trình đóng BHXH có những tháng lẻ

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định: “Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.”

Trong trường hợp của bạn đã tham gia BHXH được 29 năm 3 tháng thì theo quy định trên bạn sẽ được làm tròn lên thành 29,5 năm và hiện tại bạn 60 tuổi 4 tháng. Vậy khi đủ 60 tuổi 9 tháng vào tháng 9/2023 và được hưởng lương hưu thì tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính như sau:

– 20 năm đầu tính bằng 45%;

– Từ năm thứ 21 đến năm thứ 29,5 là 9,5 năm, tính thêm: 9,5 x 2% = 19%;

– Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 19% = 64%.

Mức hưởng lương hưu hàng tháng của bạn là 66% mức tiền bình quân tháng đóng BHXH

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm về các bài viết: 

Hồ sơ hưởng lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Thời điểm hưởng lương hưu cho người lao động

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc về mức hưởng lương hưu khi quá trình đóng BHXH có những tháng lẻ. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam