19006172

Mức hưởng một lần khi đóng BHXH tự nguyện được 6 tháng

Mức hưởng một lần khi đóng BHXH tự nguyện được 6 tháng

Mẹ tôi tham gia đóng BHXH tự nguyện từ hồi đầu tháng 5/2020 đến bây giờ mỗi tháng đóng tầm 2.300.000 đồng nhưng bây giờ mẹ tôi không có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện nữa thì có thể rút 1 lần số tiền đã đóng được không? Tại mẹ tôi mới đóng chưa được một năm. Số tiền nhận được sẽ là bao nhiêu ạ?Mức hưởng một lần khi đóng BHXH tự nguyện

Tư vấn Bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi mức hưởng một lần khi đóng BHXH tự nguyện được 6 tháng của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, rút BHXH 1 lần khi không tham gia đóng tự nguyện nữa?

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về tham gia bảo hiểm tự nguyện hưởng BHXH một lần:

“1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 77 của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.”

Đồng thời, theo khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 quy định như sau:

“1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.”

Như vậy, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần. Do đó,  nếu mẹ bạn không có nhu cầu đóng BHXH tự nguyện nữa thì mẹ bạn sẽ phải đợi 1 năm sau khi dừng đóng thì mới có thể được hưởng BHXH 1 lần.

Thứ hai, mức hưởng một lần khi đóng BHXH tự nguyện được 6 tháng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của đối tượng được Nhà nước hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.”

Mức hưởng một lần khi đóng BHXH tự nguyện

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

b) Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người tham gia bảo hiểm xã hội có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm (12 tháng) được tính bằng 22% của tổng các mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần được Điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.”

Như vậy, mẹ bạn đã đóng BHXH tự nguyện được 6 tháng nên mức hưởng bảo hiểm xã hội của bạn bằng số tiền mẹ bạn đã đóng. Tuy nhiên, mức hưởng này không được quá 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Đồng thời, mỗi tháng mẹ bạn được Nhà nước hỗ trợ 10% mức đóng BHXH theo mức chuẩn nghèo nông thôn, nên tổng số tiền Nhà nước đã hỗ trợ bạn là: 700.000 x 22% x 10% x 6= 92.400 đồng.

Do đó, mức hưởng của mẹ bạn trong trường hợp này là:  22% x 2.300.000 x 6 – 92.400 đồng = 2.943.600 đồng

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mức hưởng một lần khi đóng BHXH tự nguyện được 6 tháng.

Nếu trong quá trình giải quyết về mức hưởng một lần khi đóng BHXH tự nguyện được 6 tháng còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Giải quyết các chế độ khi tham gia đóng BHXH tự nguyện

Xác định mức hưởng BHXH 1 lần khi tham gia BHXH tự nguyện

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét