19006172

Mức hưởng thai sản của lao động nam khi vợ sinh con

Mức hưởng thai sản của lao động nam khi vợ sinh con

Xin chào tổng đài, tôi tham gia đóng BHXH được gần 3 năm với mức lương đóng là 5.600.000 đồng. Vợ tôi sinh thường vào đầu tháng 3/2021 thì tôi sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày? Và tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền chế độ thai sản ạ?Mức hưởng thai sản của lao động nam

Hỗ trợ tư vấn chế độ thai sản qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn về mức hưởng thai sản của lao động nam khi vợ sinh con đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thời gian nghỉ chế độ thai sản của lao động nam khi vợ sinh con

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì bạn tham gia đóng BHXH gần 3 năm và vợ bạn sinh con thường nên thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của bạn là 05 ngày làm việc, thời gian này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ bạn sinh con.

Thứ hai, mức hưởng thai sản của lao động nam khi vợ sinh con

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;”

Mặt khác, theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Mức hưởng thai sản của lao động nam

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì mức hưởng được xác định như sau:

Mức hưởng = 100% × [mức bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc : 24 ngày] × 5 ngày.

Bạn tham gia đóng BHXH với mức lương hàng tháng là 5.600.000 đồng và bạn được nghỉ chế độ thai sản là 5 ngày. Do đó, mức hưởng thai sản của lao động nam khi vợ sinh con là: 100% × (5.600.000 : 24 × 5) = 1.166.666 đồng.

Nếu chỉ có bạn tham gia BHXH và bạn có đóng đủ 6 tháng BHXH trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi vợ bạn sinh thì bạn sẽ được nhận trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở (lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng) tại tháng sinh con. Và mức trợ cấp một lần là: 1.490.000 × 2 = 2.980.000 đồng.

Trên đây là bài viết về mức hưởng thai sản của lao động nam khi vợ sinh con.

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về mức hưởng thai sản của lao động nam, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Điều kiện lao động nam được hưởng chế độ thai sản?

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho lao động nam

luatannam