19006172

Mức hưởng thai sản của lao động nữ khi sinh con như thế nào?

Mức hưởng thai sản của lao động nữ khi sinh con như thế nào?

Tổng đài tư vấn cho em hỏi, em đóng BHXH tháng 11, 12/2020 với mức lương là 4.500.000 đồng và tháng 1,2,3,4/2021 em đóng với mức lương là 5.800.000 đồng. Đến đầu tháng 5/2021 em sinh thì tiền thai sản của em được nhận sẽ là bao nhiêu ạ? Em cần chuẩn bị những giấy tờ gì để nộp cho công ty?Mức hưởng thai sản của lao động nữ

Tư vấn Chế độ thai sản trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn liên quan đến mức hưởng thai sản của lao động nữ khi sinh con như thế nào đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức hưởng thai sản của lao động nữ khi sinh con như thế nào?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“Điều 12. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Mức hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề gn nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn.

Trường hợp lao động nữ đi làm cho đến thời điểm sinh con mà tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc, bao gồm cả tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của bạn là: {(4.500.000 x 2) + ( 5.800.000 x 4)} : 6 = 5.366.666 đồng.

Do đó, mức hưởng khi nghỉ 06 tháng sinh con = bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản x 6; tương đương: 5.366.666 x 6 = 32.199.996 đồng.

Thứ hai, hồ sơ hưởng chế độ thai sản của lao động nữ gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Mức hưởng thai sản của lao động nữ

2.2. Đối với chế độ thai sản của người đang đóng BHXH: Hồ sơ theo quy định tại Điều 101 Luật BHXH; khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; Điều 15, 18, 21 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; Điều 7 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập và hồ sơ nêu dưới đây:

2.2.2. Lao động nữ sinh con:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì để hưởng chế độ thai sản khi sinh con bạn cần nộp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con bạn cho công ty.

Trên đây là bài viết về mức hưởng thai sản của lao động nữ khi sinh con như thế nào?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì thắc mắc về mức hưởng thai sản của lao động nữ, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Thời gian nghỉ thai sản có được đóng bảo hiểm xã hội không?

Cách tính tiền lương một ngày để làm căn cứ hưởng chế độ thai sản

luatannam