19006172

Mức hưởng thai sản khi nhận con nuôi 04 tháng tuổi năm 2021

Mức hưởng thai sản khi nhận con nuôi 04 tháng tuổi năm 2021

Em nhận con nuôi vào cuối tháng 4/2021, bé được 4 tháng, giờ không muốn nghỉ thai sản thì có được nhận tiền thai sản không? Nếu em nghỉ thì được nghỉ bao nhiêu lâu, mức hưởng ra sao? Mức lương đóng BHXH của em trong 06 tháng trước khi nhận con là 6.500.000 đồngChào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, không nghỉ hưởng thai sản có được nhận tiền thai sản không?

Căn cứ Điều 11 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Điều 11. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 36 của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội nhưng không nghỉ việc thì chỉ được hưởng trợ cấp một lần quy định tại Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, khi bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi nhưng không nghỉ việc thì bạn không được hưởng tiền thai sản của những ngày được nghỉ mà chỉ được hưởng trợ cấp một lần khi nhận con nuôi.

Thứ hai, thời gian hưởng thai sản khi nhận con nuôi 04 tháng tuổi.

Căn cứ Điều 36 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 36. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.”

Như vậy, bạn nhận con nuôi được 04 tháng tuổi, nếu bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì bạn sẽ được nghỉ thai sản đến khi con bạn đủ 06 tháng tuổi. Theo đó, trong trường hợp của bạn, bạn sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản 02 tháng.

Thứ ba, mức hưởng thai sản khi nhận con nuôi 04 tháng tuổi.

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

Như vậy, với 02 tháng được nghỉ hưởng chế độ thai sản và mức lương bình quân 06 tháng đóng BHXH là 6.500.000 đồng thì mức hưởng của bạn bằng: 6.500.000 x 2 = 13.000.000 đồng.

Ngoài ra, bạn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.”

Theo đó, mức trợ cấp một lần khi nhận con nuôi của bạn bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng bạn nhận con nuôi. Bạn nhận con nuôi vào tháng 4/2021, lúc này trợ cấp một lần khi nhận con nuôi của bạn bằng: 1.490.000 x 2 = 2.980.000 đồng.

Trên đây là bài viết về vấn đề Mức hưởng thai sản khi nhận con nuôi 04 tháng tuổi năm 2021.

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về Mức hưởng thai sản khi nhận con nuôi 04 tháng tuổi năm 2021; bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

-> Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi

luatannam