19006172

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con quy định như thế nào?

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con quy định như thế nào?

Xin chào tổng đài tư vấn, cho em hỏi về vấn đề như sau: Em có tham gia đóng BHXH từ năm 2016, đến năm 2019 em nghỉ việc và đầu năm 2020 em lại tiếp tục tham gia thì có được hưởng bảo hiểm thai sản khi sinh con không? Mức hưởng như thế nào vậy ạ?Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con

Tư vấn Chế độ thai sản trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Căn cứ theo điểm b Khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Theo đó, điều kiện hưởng chế độ thai sản là cần phải đóng từ 06 tháng BHXH trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn có tham gia đóng BHXH từ năm 2016, đến năm 2019 bạn nghỉ việc và đầu năm 2020 bạn lại tiếp tục tham gia BHXH thì nếu trong khoảng thời gian thời gian 12 tháng trước khi sinh mà bạn có đóng được từ 6 tháng BHXH bạn sẽ được hưởng thai sản.

Thứ hai, mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con quy định như thế nào?

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

Như vậy, bạn được hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương của 06 tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc.

Trong trường hợp của bạn khi nghỉ việc hưởng thai sản thì bạn sẽ được nghỉ 6 tháng với mức trợ cấp bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Như vậy, NLĐ khi sinh con sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh con cho mỗi con. Trong trường hợp bạn sinh con thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại thời điểm bạn sinh con tương đương 2.980.000 đồng.

Trên đây là bài viết về vấn đề Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con quy định như thế nào?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Số tháng và mức hưởng thai sản trong năm 2020 có thay đổi gì không

Tư vấn thủ tục và mức hưởng thai sản của lao động nữ?

luatannam