19006172

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm một lần theo quy định

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm một lần theo quy định

Nhờ tổng đài giải đáp giúp em thắc mắc liên quan đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm một lần theo quy định như sau: Em có quá trình đóng bảo hiểm cụ thể là: 

Tháng 04- 09/2011: 1.200.000

Tháng 10- 12/2011: 2.000.000

Tháng 01- 12/2012: 2.000.000

Tháng 01- 12/2013: 2.300.000

Tháng 01- 12/2014: 2.600.000

Tháng 01- 12/2015: 2.960.000

Tháng 01- 12/2016: 3.320.000

Tháng 01- 12/2017: 3.552.400

Tháng 01- 11/2018: 8.000.000

Vậy số tiền em được nhận là bao nhiêu ạ? Nhờ tổng đài tư vấn giúp, em cảm ơn!  Trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm một lầnTư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm một lần; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.”

Theo quy định trên, cách tính bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện như sau:

Mức hưởng BHXH một lần = Số tháng được hưởng bảo hiểm xã hội (×) Mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

– Về số tháng làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội:

Trong tình huống này, bạn có thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau:

+ Giai đoạn trước năm 2014:

Năm 2011: đóng 09 tháng

Năm 2012- 2013: đóng 24 tháng. Như vậy bạn đóng được 2 năm 09 tháng bảo hiểm trong giai đoạn này.

+ Giai đoạn từ năm 2014 trở đi:

Năm 2014- 2017: đóng 48 tháng

Năm 2018: đóng 11 tháng. Như vậy, bạn đóng được 4 năm 11 tháng trong giai đoạn này. Cùng với 09 tháng lẻ đóng trước năm 2014, tổng cộng bạn có 5 năm 08 tháng, được làm tròn thành 6 năm.

Số tháng được hưởng BHXH = 2 x 1.5 + 6 x 2 = 15 tháng.

– Về mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Mức trung bình lương đóng bảo hiểm xã hội = (Số tiền lương mỗi tháng đóng bảo hiểm xã hội x Số tháng đóng bảo hiểm xã hội x Mức điều chỉnh tiền lương theo từng năm) : Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

Đồng thời, theo quy định tại Điều 2 Thông tư 32/2017/TT- BLĐTBXH thì hệ số điều chỉnh tiền lương cho năm 2011 là  1,3; năm 2012 là 1,19; năm 2014 là 1,07; năm 2015 là 1,06; năm 2016 là 1,04; năm 2017 là 1,00 và năm 2018 là 1,00.

Mức trung bình tiền lương của bạn sau khi đã nhân hệ số điều chỉnh là:

(1.200.000 x 6 x 1,3 + 2.000.000 x 3 x 1,3 + 2.000.000 x 12 x 1,19 + 2.300.000 x 12 x 1,11 + 2.600.000 x 12 x 1,07 + 2.960.000 x 12 x 1,06 + 3.320.000 x 12 x 1,04 + 3.553.400 x 12 x 1,00 + 8.000.000 x 11 x 1,00 ) : 92 = 3.472.452 đồng 

Vậy mức hưởng BHXH một lần của bạn trong trường hợp này là: 3.472.452  x 15 = 52.086.783 đồng

Thứ hai, về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động đủ Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo pháp luật hiện hành thì mức hưởng được xác định theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 50 Luật việc làm 2013 như sau:

“Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng”.

Trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm một lần

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900.6172

Trong trường hợp này, tổng cộng bạn có 7 năm 08 tháng đóng BHXH. Như vậy bạn được hưởng 7 tháng trợ cấp thất nghiệp. 

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng = 60% x 8.000.000 = 4.800.000 đồng.

Tổng cộng bạn được hưởng 7 tháng trợ cấp thất nghiệp, mức hưởng mỗi tháng là 4.800.000 đồng.

Trên đây là tư vấn về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm một lần theo quy định. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết tại:

Nghỉ việc bao lâu thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Thời gian nộp hồ sơ và thời gian giải quyết BHXH một lần

Nếu còn vướng mắc về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm một lần; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam