19006172

Mức hưởng trợ cấp TNLĐ năm 2021 được tính như thế nào?

Mức hưởng trợ cấp TNLĐ năm 2021 được tính như thế nào?

Xin chào tổng đài, Mức hưởng trợ cấp TNLĐ năm 2021 được tính như thế nào? Bạn tôi làm việc công ty liên doanh nước ngoài và đóng BHXH được gần 1 năm. Trong quá trình làm việc xảy ra tai nạn lao động bị máy cuốn dập nát cánh tay phải, sau phẫu thuật tình trạng cắt cánh tay dưới khớp khuỷu tay. Kết quả giám định trong tháng 1 này kết luận bạn tôi bị suy giảm 55% khả năng lao động.

Trong trường hợp này bạn tôi được phía công ty trợ cấp 1 lần bao nhiêu là đúng pháp luật? Và mức hưởng trợ cấp TNLĐ năm 2021 mà BHXH trả cho bạn tôi được tính như thế nào? Có phải bạn tôi sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng cho đến khi nào qua đời có đúng không? Vậy thì từ giờ trở đi mà mức suy giảm khả năng lao động không tăng lên thì bạn tôi chỉ nhận cố định theo 1 mức đó thôi à? Xin chân thành cảm ơn!Mức hưởng trợ cấp TNLĐ

 Tư vấn chế độ tai nạn lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Mức hưởng trợ cấp TNLĐ năm 2021 được tính như thế nào của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về mức trợ cấp mà công ty phải chi trả

Phụ lục 2 được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH có hướng dẫn như sau:

STT

Mức suy giảm khả năng lao động (%)

Mức bồi thường ít nhất Tbt(tháng tiền lương)

Mức trợ cấp ít nhất Ttc (tháng tiền lương)

46

55

19,50

7,80

Do bạn không nêu cụ thể nên chúng tôi xin được tư vấn cho bạn theo 02 trường hợp sau đây:

– Nếu bạn của bạn bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra thì công ty bồi thường ít nhất 19,5 tháng tiền lương;

– Nếu bạn của bạn bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra thì công ty trợ cấp ít nhất 7,8 tháng tiền lương.

Lưu ý:

– Tiền lương làm căn cứ tính tiền bồi thường hoặc trợ cấp tai nạn lao động là tiền lương được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi tai nạn lao động xảy ra.

– Đây là tiền lương ghi trên hợp đồng lao động, bao gồm cả tiền lương theo công việc, chức danh và phụ cấp lương (nếu có).

Thứ hai, Mức hưởng trợ cấp TNLĐ năm 2021 được tính như thế nào?

Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH quy định:

“2. Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng quy định tại Khoản 2 Điều 49 của Luật An toàn, vệ sinh lao động được tính như sau:

Mức trợ cấp hằng tháng

=

Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động

+

Mức trợ cấp tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong đó:

{0,3 x Lmin + (m-31) x 0,02 x Lmin} + {0,005 x L + (t-1) x 0,003 x L}

– Lmin: mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng.

– m: mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (lấy số tuyệt đối 31  m  100).

– L: Mức tiền lương, đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Thông tư này.

– t: tổng số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư này”.

Bạn cho biết bạn của bạn bị suy giảm khả năng lao động 55% do tai nạn lao động nên sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng theo Khoản 1 Điều 49 của Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015.

Người này đã đóng BHXH được gần 01 năm. Đồng thời theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì hiện nay, mức lương cơ sở đang là 1.490.000 đồng.

Áp dụng quy định trên thì mức hưởng trợ cấp TNLĐ được tính như sau:

– Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động = 0,3 x 1.490.000 đồng + (55-31) x 0,02 x 1.490.000 đồng = 1.162.200 đồng.

– Mức trợ cấp tính theo số năm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp = {0,005 x L + (t-1) x 0,003 x L} = 0,005 tháng tiền lương đóng bảo hiểm của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động

Thứ ba, về vấn đề được nhận trợ cấp TNLĐ hàng tháng đến khi nào?

Căn cứ Khoản 3 Điều 49 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định:

“Điều 49. Trợ cấp hằng tháng

3. Việc tạm dừng, hưởng tiếp trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp phục vụ thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Luật bảo hiểm xã hội; hồ sơ, trình tự giải quyết hưởng tiếp trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng thực hiện theo quy định tại Điều 113 và Điều 114 của Luật bảo hiểm xã hội.

Trường hợp tạm dừng hưởng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 64 của Luật bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do; việc quyết định chấm dứt hưởng phải căn cứ vào kết luận, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Theo đó, nếu không có kết luận, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng thì người lao động sẽ được nhận trợ cấp này đến khi qua đời.

Mức hưởng trợ cấp TNLĐ

Thứ tư, về vấn đề điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

Khoản 6 Điều 49 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định:

“6. Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp phục vụ được điều chỉnh mức hưởng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội”.

Dẫn chiếu quy định tại Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 57. Điều chỉnh lương hưu

Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội”.

Theo đó, dù mức suy giảm khả năng lao động của bạn không tăng lên nhưng khi Nhà nước có quy định về tăng lương thì mức hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo một tỷ lệ nhất định.

Trên đây là bài viết về Mức hưởng trợ cấp TNLĐ năm 2021 được tính như thế nào?

Nếu còn vướng mắc về Mức hưởng trợ cấp TNLĐ năm 2021 được tính như thế nào; xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7 về chế độ tai nạn lao động 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

–> Chuyển nơi hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng

luatannam