19006172

Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo luật mới

Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo luật mới

Anh trai tôi bị chết do tai nạn lao động và có tham gia BHXH. Anh có 2 người con nhỏ dưới 18 tuổi nên được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Vậy tôi muốn hỏi mức hưởng hàng tháng của mỗi người sẽ là bao nhiêu?trợ cấp tuất hàng tháng theo luật mớiTư vấn chế độ tử tuất:

Với trường hợp Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo luật mới của bạn Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng: 

Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; còn được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

Như vậy:

Anh trai bạn chết do tai nạn lao động và có 2 con dưới 18 tuổi thì các con đều đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng với mức trợ cấp được tính theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

2. Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này”.

Trường hợp của bạn:

Do bạn không nói rõ là 2 con của anh trai bạn có người trực tiếp nuôi dưỡng các cháu hay không nên:

+) Nếu 2 cháu có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp hàng tháng của mỗi cháu bằng 50% mức lương cơ sở;

+) Nếu 2 cháu không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp hàng tháng của mỗi cháu bằng 70% mức lương cơ sở.

Lương cơ sở áp dụng là 1.490.000 VNĐ.

trợ cấp tuất hàng tháng theo luật mới

Tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 24/7: 1900 6172

Tuy nhiên, theo quy định trên, anh trai bạn mất thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người nên nếu còn thân nhân đáp ứng đủ điều kiện thì tối đa được thêm 02 người nhận trợ cấp tuất hàng tháng.

Ngoài ra, người tổ chức mai táng cho anh trai bạn còn được nhận mai táng phí.

Trên đây là bài viết về vấn đề Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo luật mới. Và để tìm hiểu cụ thể về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Điều kiện hưởng trợ cấp mai táng

Mức hưởng mai táng phí là bao nhiêu?

Mọi vấn đề còn vướng mắc về Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo luật mới; xin vui lòng gọi điện thoại tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam