19006172

Mức lương hưu khi có thời gian tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện

Mức lương hưu khi có thời gian tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện

Mức lương hưu khi có thời gian tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện? Tôi xin hỏi trường hợp của tôi là: Mức lương hưu khi có thời gian tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện? Tôi đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại một cơ quan nhà nước từ năm 2004 đến nay là được 14 năm. Hiện giờ tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động tại cơ quan tôi để chuyển sang làm việc khác.

Vậy bảo hiểm xã hội của tôi bây giờ phải chuyển sang đóng tự nguyện tại chỗ làm mới với mức đóng như hiện tại đến khi tôi đóng đủ và đủ tuổi về hưu thì lương hưu của tôi được tính như thế nào? Hiện tại bậc lương của tôi là 1.7. Xin được tư vấn giúp.Có thời gian tham gia BHXHTư vấn bảo hiểm xã hội:

Với trường hợp của bạn về mức lương hưu đối với người vừa tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, đối với quy định về cách tính mức lương hưu.

Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về mức lương hưu hằng tháng:

“1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của bạn được tính như sau:

Theo Khoản 1 và Khoản 4 Điều 11 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về chế độ hưu trí đối với người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện:

” 1. Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc.

4. Mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính theo công thức sau:

Mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

=

Tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

+

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

x

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

     

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

+

Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

                 

Trong đó:

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này.

Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 79 của Luật Bảo hiểm xã hội.” 

Như vậy, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm là bình quân lương của giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại cơ quan nhà nước và giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Cách tính bình quân lương khi hưởng lương nhà nước tính bạn tham khảo tại bài viết: Cách tính bình quân lương theo mức lương Nhà nước.

Thứ ba, đối với quy định về tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014  quy định về tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng như sau:

” 2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

Có thời gian tham gia BHXH

Tư vấn Bảo hiểm xã hội trực tuyến 1900 6172

Kết luận

Đối với trường hợp của bạn, bạn đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại một cơ quan nhà nước từ năm 2004 đến nay là được 14 năm.Hiện giờ bạn muốn chấm dứt hợp đồng lao động tại cơ quan để chuyển sang làm việc khác. Bảo hiểm xã hội của bạn bây giờ phải chuyển sang đóng tự nguyện tại chỗ làm mới với mức đóng như hiện tại đến khi bạn đóng đủ và đủ tuổi về hưu thì lương hưu của bạn sẽ bằng:

Mức hưởng lương hưu = ( mức bình quân tiền lương tháng bạn đã tham gia đóng BHXH bắt buộc + mức bình quân thu nhập bạn đã tham gia BHXH tự nguyện ) x tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng. 

Ngoài ra, bạn vui lòng tham khảo thêm các bài viết:

Hồ sơ hưởng lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Thời hạn giải quyết chế độ hưu trí

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về mức lương hưu khi có thời gian tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam