19006172

Mức lương làm căn cứ tính chế độ thai sản cho chồng

Mức lương làm căn cứ tính chế độ thai sản cho chồng

Tôi đang làm cho công ty tư nhân, có đóng BHXH được hơn 4 năm, mức đóng năm 2019 là 3.317.000, năm 2020 thì tôi không rõ nhưng vẫn đóng đủ cho tới giờ. Đầu tháng 7/2020 vợ tôi sinh thường nhưng không có tham gia BHXH. Tôi muốn hỏi như vậy chế độ thai sản cho chồng thế nào và tổng mức mà tôi được hưởng là bao nhiêu?

Tôi có tham khảo trên mạng nhưng chưa rõ, có phải nếu vợ tôi sinh thường thì tôi sẽ được hưởng các khoản sau không? Mức lương làm căn cứ tính chế độ thai sản cho chồng như thế nào?

+  05 ngày nghỉ: (3.317.000/24)*100%*5=691.042

+ Khoản trợ cấp bằng 02 lần lương cơ sở: 1.490.000*2=2.980.000lương làm căn cứ tính chế độ thai sảnTư vấn chế độ thai sản:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn: Mức lương làm căn cứ tính chế độ thai sản cho chồng, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, lao động nam nghỉ thai sản khi vợ sinh con

Căn cứ Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con”.

Mặt khác, tại điểm a, b Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng chế độ thai sản được xác định như sau:

“1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày“.

Như vậy:

Theo quy định trên, vợ bạn sinh thường thì bạn được nghỉ 05 ngày làm việc và hưởng chế độ bảo hiểm thai sản cho lao động nam khi vợ sinh con. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong thời gian 30 ngày kể từ ngày vợ bạn sinh con. Mức hưởng chế độ thai sản của bạn được tính như sau:

Mức hưởng = (Bình quân tiền lương của 06 liền kề trước khi bạn nghỉ hưởng thai sản)/24 ngày × 5 ngày.

Theo đó, mức hưởng chế độ thai sản của bạn được xác định dựa trên mức bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề trước khi bạn nghỉ việc mà không phải áp dụng mức tiền 3.317.000 đồng như bạn đề cập ở trên.

Thứ hai, Mức lương làm căn cứ tính chế độ thai sản cho chồng

Căn cứ Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

lương làm căn cứ tính chế độ thai sản

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Mặt khác, Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định:

“2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”.

Do đó:

Để được nhận trợ cấp một lần khi vợ sinh con, lao động cần đáp ứng 02 điều kiện sau:

(1) Vợ không tham gia BHXH hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản;

(2) chồng phải đóng BHXH bắt buộc ít nhất 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi vợ sinh con.

Như vậy, trong trường hợp này, bạn đang tham gia BHXH liên tục trên 04 năm và vợ bạn không tham gia BHXH nên bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần. Mức hưởng = 2 × mức lương cơ sở = 2×1.490.000 đồng = 2.980.000 đồng.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con. Bạn vui lòng tham khảo thêm bài viết sau:

Lao động nam có thể chia ngày nghỉ thai sản làm nhiều lần không

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho lao động nam

Trên đây là quy định của pháp luật về: Mức lương làm căn cứ tính chế độ thai sản cho chồng. 

Nếu trong quá trình giải quyết còn có vấn đề gì thắc mắc về mức lương làm căn cứ tính chế độ thai sản cho chồng; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam