19006172

Mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng từ 01/07/2022

Mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng từ 01/07/2022

Em nghe báo thì thấy nói là tháng 7 sẽ có lương tối thiểu vùng và lương tối thiểu theo giờ. Vậy, có phải tất cả những trường trả lương theo giờ mà thấp hơn mức tối thiểu phải điều chỉnh lại hết đúng không ạ? Em cảm ơn.Mức lương tối thiểu theo giờTư vấn Bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về Mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng từ 01/07/2022; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định

“Điều 3. Mức lương tối thiểu

1. Quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.680.000

22.500

Vùng II

4.160.000

20.000

Vùng III

3.640.000

17.500

Vùng IV

3.250.000

15.600

Theo quy định trên, bắt đầu từ ngày 1/7/2022 Chính phủ quy định mức lương tối thiểu theo giờ tại các vùng lương khác nhau. Theo đó, mức lương tối thiểu theo giờ cụ thể như sau:

– Vùng I: tối thiểu 22.500 đồng/giờ;

– Vùng II: tối thiểu 20.000 đồng/giờ;

– Vùng III: tối thiểu 17.500 đồng/giờ;

– Vùng IV: tối thiểu 15.600 đồng/giờ;

Như vậy, nếu hiện nay công ty bạn đang trả lương nhân viên theo giờ thì cần phải điều chỉnh mức trả sao cho không thấp hơn mức lương tối thiểu theo giờ như quy định trên. Bạn có thể xem các vùng lương cụ thể tại Phụ lục I Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Ngoài ra, bạn cần phải lưu ý trường hợp trả lương theo tuần, theo sản phẩm hoặc lương khoán tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 38/2022/NĐ-CP như sau:

“3. Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động như sau:

a) Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.

b) Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.”

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Mọi vấn đề còn vướng mắc về: Mức lương tối thiểu vùng, xin vui lòng gọi điện thoại tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam