19006172

Mức lương tối thiểu vùng khi trụ sở chính và nơi sản xuất khác nhau 07/2022

Mức lương tối thiểu vùng khi trụ sở chính và nơi sản xuất khác nhau 07/2022

Chào anh chị, Công ty em có trụ sở ở Chương Mỹ – Hà Nội nhưng lại có nhà máy sản xuất ở huyện Ứng Hòa. Vậy lương tối thiểu vùng bên em sẽ áp dụng là theo địa chỉ nhà máy sản xuất đúng không ạ? Vì tất cả công nhân làm việc ở nhà máy hết. Ứng Hòa chỉ đặt nơi sản xuất chứ không đăng ký chi nhánh gì hết hay đại diện ạ.trụ sở chính và nơi sản xuất

Tư vấn Bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về Mức lương tối thiểu vùng khi trụ sở chính và nơi sản xuất khác nhau 07/2022; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ điểm a, b Khoản 3 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định như sau:

“3. Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động như sau:

a) Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

b) Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.”

Theo quy định trên, trường hợp người sử udngj lao động có đơn vị và chi nhánh hoạt động ở các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Hơn nữa, theo quy định tại Phụ lục I Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định: Khu vực Chương Mỹ thuộc địa bàn vùng I còn khu vực Ứng Hòa thuộc địa bàn vùng II. Tuy nhiên, như thông tin bạn cung cấp thì: công ty bạn đăng ký kinh doanh ở Chương Mỹ và có nhà máy sản xuất ở huyện Ứng Hòa, khu vực nhà máy lại không có đăng ký chi nhánh hoạt động. Do đó, việc đóng bảo hiểm và xác định vùng lương sẽ được áp dụng theo địa chỉ trụ sở chính là vùng I – khu vực Chương Mỹ.

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định:

“Điều 3. Mức lương tối thiểu

1. Quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.680.000

22.500

Vùng II

4.160.000

20.000

Vùng III

3.640.000

17.500

Vùng IV

3.250.000

15.600

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng tại Vùng I là 4.680.000 đồng. Theo đó, khi ký hợp đồng lao động và thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu là 4.680.000 đồng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Mọi vấn đề còn vướng mắc về: Mức lương tối thiểu vùng khi trụ sở chính và nơi sản xuất khác nhau 07/2022. Xin vui lòng gọi điện thoại tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam