19006172

Mức thanh toán bảo hiểm với đối tượng K2 khi khám bệnh ở BV Bạch Mai

Mức thanh toán bảo hiểm với đối tượng K2 khi khám bệnh ở BV Bạch Mai

Tôi có bảo hiểm y tế có ký hiệu là K2 và mã đối tượng DT2 là như thế nào? Ngày 08/10 tôi có xuống chữa bệnh ở bệnh viện Bạch Mai mà không có giấy chuyển viện từ tuyến cơ sở. Như vậy tôi có được thanh toán bảo hiểm với mã đối tượng K2 không và mức hưởng như thế nào ạ? Đối tượng K2 có được hưởng chi phí vận chuyển nếu có giấy chuyển tuyến không ạ? Chi phí hỗ trợ vận chuyển cụ thể mức như thế nào ạ? 


đối tượng K2 khi khám bệnh ở BV Bạch Mai

Về mức thanh toán bảo hiểm với mã đối tượng K2; Tổng đài tư vấn. xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, đối tượng DT2, K2 tham gia BHYT và mức hưởng khi KCB ở Bạc Mai

Căn cứ theo Điểm c Khoản 1 Điều 2 và Khoản 2, Khoản 4 Điều 4 Quyết định 1351/QĐ-BHXH, mã kí hiệu DT và K2 trên thẻ BHYT có ý nghĩa như sau:

“Điều 2. Cấu trúc mã thẻ BHYT

1. Hai ký tự đầu (ô thứ nhất): được ký hiệu bằng chữ (theo bảng chữ cái latinh), là mã đối tượng tham gia BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì mã đối tượng ghi trên thẻ BHYT là mã đối tượng đóng BHYT được xác định đầu tiên theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT.

c) Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng

 DT: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;”

“Điều 4. Mã nơi đối tượng sinh sống

Mã nơi đối tượng sinh sống, gồm 02 ký tự ký hiệu vừa bằng chữ vừa bằng số, cụ thể:

2. Ký hiệu K2: là mã nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

4. Những thẻ BHYT có mã nơi đối tượng sinh sống (ký hiệu: K1, K2, K3) khi tự đi KCB không đúng tuyến, được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương (không cần giấy chuyển tuyến KCB).”

Theo các quy định trên, mã DT trên thẻ BHYT của bạn thể hiện là thẻ của đối tượng người dân tộc thiểu sổ sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Đối với thẻ BHYT có mã K2 thì khi người tham gia BHYT tự đi KCB không đúng tuyến tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện hoặc điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trong phạm vi chi trả mà không cần giấy chuyển tuyến.

Ngoài ra, tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2014 quy định mức hưởng BHYT của đối tượng là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế khó khăn như sau: 

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;”

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn:

Bạn đi chữa bệnh ở bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện tuyến trung ương mà không có giấy chuyển tuyến. Tuy nhiên, trên thẻ BHYT của bạn có mã kí hiệu K2. Do vậy, mức hưởng của bạn được xác định như sau:

– BHYT chi trả 100% viện phí nếu điều trị nội trú.

– Bạn tự chi trả viện phí cho mình khi chỉ đi thăm khám bình thường và điều trị ngoại trú tại bệnh viện Bạch Mai. 

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Bảo hiểm y tế có ghi K2 thì được hưởng quyền lợi đặc biệt gì?

đối tượng K2 khi khám bệnh ở BV Bạch Mai

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ hai, đối tượng K2 có được hưởng chi phí vận chuyển

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 26. Thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh

1. Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 7, 8, 9 và 11 Điều 3 Nghị định này trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện lên tuyến trên, bao gồm:

a) Từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh;

b) Từ tuyến huyện lên tuyến trung ương.”

Theo đó, khi bạn được cấp thẻ BHYT theo đối tượng K2 – người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn thuộc đối tượng được hưởng chi phí vận chuyển nếu trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện lên tuyến trên. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Hỗ trợ tiền ăn cho người có bảo hiểm y tế K2 đi khám chữa bệnh

Thứ ba, về mức thanh toán chi phí vận chuyển

Mức thanh toán chi phí vận chuyển được quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

– Trường hợp người bệnh sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế thì quỹ BHYTthanh toán chi phí vận chuyển, cả chiều đi và về cho cơ sở y tế đó. Cơ sở y tế tiếp nhận người bệnh ký xác nhận trên phiếu điều xe của cơ sở y tế chuyển người bệnh đi; trường hợp ngoài giờ hành chính thì phải có chữ ký của bác sỹ tiếp nhận người bệnh;

– Trường hợp người bệnh không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tếthì quỹ BHYT thanh toán chi phí vận chuyển một chiều (chiều đi) cho người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách thực tế giữa hai cơ sở y tế và giá xăng tại thời điểm chuyển người bệnh lên tuyến trên. Cơ sở y tế chỉ định chuyển tuyến có trách nhiệm thanh toán trước khoản chi này trực tiếp cho người bệnh, sau đó thanh toán với quỹ BHYT.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về Mức thanh toán bảo hiểm với mã đối tượng K2 khi khám bệnh ở BV Bạch Mai. 

Nếu còn vướng mắc về mức thanh toán bảo hiểm với mã đối tượng K2; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Online 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Có được cấp thẻ BHYT K2 khi chuyển khẩu sang tỉnh khác

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam