Mức tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2017

Mức tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2017

Chào Luật sư! Anh/chị cho tôi hỏi là mức tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2017 là bao nhiêu? Tháng 7/2017 lương cơ sở tăng thì mức tối đa này có tăng lên không ạ?Mức tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2017Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về mức tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2017, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 57 Luật việc làm số 38/2013/QH13 quy định như sau:

“1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

a) Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng”.

Ngoài ra, Điều 58 Luật việc làm số 38/2013/QH13 quy định như sau:

“Điều 58. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp”.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động là 1% tiền lương tháng; tiền lương tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp tùy thuộc vào từng đối tượng:

+) Thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp = 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

+) Thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp = 20 tháng lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 05/2016/TT- BNV quy định về mức lương cơ sở như sau:

“2. Mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2016″.

Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 02/2017/BNV từ 1/7/2017 mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng:

“2. Mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017”.

Bên cạnh đó, Điều 3 Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 như sau:

“Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

a) Mức 3.750.000 đồng/tháng, áp dụng đi với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.320.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 2.580.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.”

Theo các quy định nêu trên, mức tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2017 được áp dụng như sau:

– Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: mức tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể:

+) Từ 1/5/2016 đến 1/7/2017: mức tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp là 242.000 đồng/tháng.

+) Từ 1/7/2017: mức tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp tăng lên là 260.000 đồng/tháng.

– Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định: mức tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể:

+) Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I: 750.000 đồng/tháng.

+) Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II: 664.000 đồng/tháng.

+) Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III: 580.000 đồng/tháng.

+) Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV: 516.000 đồng/tháng.

Mức tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2017Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Kết luận:

Tháng 7/2017 lương cơ sở tăng thì mức tiền lương tối đa đóng bảo hiểm thất đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định cũng tăng lên.

Trên đây là tư vấn cho câu hỏi về mức tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2017. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết:

Mức tiền lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội từ 1/7/2017?

Mức lương tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì vướng mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi