19006172

Muốn được học nghề thì cần hồ sơ thế nào và nộp ở đâu?

Muốn được học nghề thì cần hồ sơ thế nào và nộp ở đâu?

Em muốn được học nghề thì cần hồ sơ như thế nào và nộp ở đâu? Mong sớm được giải đáp! Em xin chân thành cảm ơn!được học nghềTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi: Muốn được học nghề thì cần hồ sơ như thế nào và nộp ở đâu?, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề như sau:

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 24:

“Điều 24. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang chờ kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương nơi đang chờ kết quả hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là đề nghị hỗ trợ học nghề theo Mu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 Điều này và quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động không thuộc trường hợp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, bao gồm:

a) Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định này;

d) Sổ bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không đáp ứng đủ điều kiện hưởng thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề là đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 Điều này và thông báo của trung tâm dịch vụ việc làm về việc người lao động không đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cp tht nghiệp.”

Tóm lại,

Do bạn không nêu cụ thể trường hợp của bạn là đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không nên trường hợp này, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

– Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang chờ kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương nơi đang chờ kết quả hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là đề nghị hỗ trợ học nghề theo Mu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP

– Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu số 03 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP và quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

Được học nghề

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 24/7: 1900 6172

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người lao động không thuộc trường hợp còn lại bao gồm:

– Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

 -Đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định 

–  Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định này;

– Sổ bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trường hợp này sẽ này nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm địa phương nơi bạn muốn được học nghề

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi đối với các hỏi của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng còn được hỗ trợ học nghề không?

Quy định của pháp luật về hỗ trợ học nghề cho người lao động

Nếu có vướng mắc trong quá trình giải quyết về Muốn được học nghề thì cần hồ sơ thế nào và nộp ở đâu?; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam