19006172

Năm 2023 có được tiếp tục hưởng lương hưu khi đang chấp hành hình phạt tù

Năm 2023 có được tiếp tục hưởng lương hưu khi đang chấp hành hình phạt tù

Bố tôi bị vào tù năm 2013 khi đang hưởng lương hưu. Tuy nhiên, khi có quyết định vào tù thì cơ quan BHXH không trả lương hưu cho bố tôi nữa. Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực nói trường hợp vào tù vẫn được hưởng chế độ hưu trí. Vậy, bố tôi vẫn đang chấp hành phạt tù có được hưởng hưu trí nữa không ạ?Hưởng lương hưuTư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

1. Các quy định của Luật này được áp dụng đối với người đã tham gia bảo hiểm xã hội từ trước ngày Luật này có hiệu lực.

2. Người đang hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 1994, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hằng tháng, trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc, người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp hiện đang hưởng trợ cấp hằng tháng và người bị đình chỉ hưởng bảo hiểm xã hội do vi phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây và được điều chỉnh mức hưởng.”

Trong trường hợp của bạn, bố bạn chấp hành hình phạt tù vào năm 2013 trước ngày Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực. Vì vậy, theo quy định trên, vấn đề này vẫn được thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006. Và căn cứ theo quy định tại Điều 62 về tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng như sau:

“Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;

2. Xuất cảnh trái phép;

3. Bị Toà án tuyên bố là mất tích”.

Vì thế trường hợp của bố bạn vẫn tiếp tục tạm dừng lương hưu cho đến lúc chấp hành xong án phạt tù.

Về thủ tục hưởng tiếp lương hưu sau khi chấp hành xong án phạt tù

Căn cứ Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH thì hồ sơ hưởng chế độ hưu trí sau khi ra tù bao gồm:

1.2.5. Đối với tạm dừng, hưởng tiếp chế độ BHXH áp dụng đối với tất cả các chế độ BHXH đã được giải quyết

a) Trường hợp tạm dừng hưởng BHXH

a1) Trường hợp xuất cảnh trái phép: Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định việc xuất cảnh trái phép.

a2) Trường hợp mất tích: Bản sao Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án tuyên bố mất tích.

b) Trường hợp hưởng tiếp BHXH hàng tháng

b1) Đối với trường hợp hưởng tiếp BHXH hàng tháng do chấp hành xong hình phạt tù giam từ ngày 01/01/1995 đến trước ngày 01/01/2016:

– Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

– Bản sao của một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định miễn hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.”

Hưởng lương hưu

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, bố bạn sẽ tiếp tục được hưởng lương hưu hàng tháng theo quy định của pháp luật. Để tiếp tục được hưởng lương hưu, bố bạn phải nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm:

  • Đơn theo mẫu số 14-HSB (bản chính);
  • Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc giấy đặc xá ra tù trước thời hạn hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền về việc miễn hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.

Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm sẽ chuẩn bị thêm hồ sơ hưởng lương hưu của bố bạn mà họ đang quản lý.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết cho bố bạn tiếp tục hưởng lương hưu (điểm 4.3 khoản 4 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH).

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo bài viết:

Có được nhận lại tiền lương hưu cho thời gian tạm dừng hưởng?

Đối tượng được tăng mức hưởng lương hưu

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam