19006172

Năm 2020 doanh nghiệp nào phải thành lập hội đồng ATVSLĐ?

Năm 2020 doanh nghiệp nào phải thành lập hội đồng ATVSLĐ?

Cho em hỏi về vấn đề như sau: Những doanh nghiệp nào trong năm 2020 bắt buộc phải thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động lao động cơ sở? Em nghe nói về thông tin này rất nhiều nhưng không biết quy định cụ thể tại đâu? Nếu không thuộc các trường hợp bắt buộc thì có thể tự nguyện thành lập được không? Xin cảm ơn rất nhiều.phải thành lập hội đồng ATVSLĐ

 Luật sư tư vấn chế độ tai nạn lao động 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể cho bạn như sau:

Thứ nhất, năm 2020 doanh nghiệp nào phải thành lập hội đồng ATVSLĐ?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 38. Tổ chức hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở

Việc tổ chức hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở theo Khoản 1 Điều 75 Luật An toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động phải thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động lao động cơ sở trong các trường hợp sau đây:

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định này và sử dụng từ 300 người lao động trở lên;

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác với cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định tại Điểm a Khoản này, có sử dụng từ 1.000 người lao động trở lên;

c) Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.”

Dẫn chiếu đến Khoản 1 Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 36. Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động

Việc tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động theo Khoản 1 Điều 72 Luật An toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:

1. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim, thi công công trình xây dựng, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất, truyền tải và phân phối điện, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:”

Như vậy, theo quy định trên thì người sử dụng lao động phải thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động lao động cơ sở khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP và sử dụng từ 300 người lao động trở lên;

+) Cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác với cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định tại Điểm a Khoản này, có sử dụng từ 1.000 người lao động trở lên;

+) Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Thứ hai, về việc tự nguyện thành lập hội đồng ATVSLĐ cơ sở

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 38. Tổ chức hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở

Việc tổ chức hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở theo Khoản 1 Điều 75 Luật An toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh khác với cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định tại Khoản 1 Điều này thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động nếu thấy cần thiết và đủ Điều kiện để hoạt động.”

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không thuộc một trong các trường hợp bắt buộc trên thì có thể thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động nếu thấy cần thiết và đủ điều kiện để hoạt động.

Nếu còn vấn đề gì vướng mắc xin vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ hỗ trợ kinh phí huấn luyện ATVSLĐ

Nguyên tắc hỗ trợ kinh phí huấn luyện ATVSLĐ theo quy định mới

luatannam