19006172

Năm 2023 mức đóng BHYT theo hộ gia đình bao nhiêu tiền?

Năm 2023 mức đóng BHYT theo hộ gia đình bao nhiêu tiền?

Tôi muốn hỏi tổng đài vấn đề sau: Hiện nay mức đóng BHYT tự nguyện theo hộ gia đình là bao nhiêu tiền ạ? Gia đình tôi có 2 đứa nhỏ đang học tiểu học ở trường có tham gia BHYT thì có phải đóng theo hộ gia đình nữa không? Tôi xin cảm ơn. mức đóng BHYT theo hộ gia đình

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức đóng BHYT theo hộ gia đình bao nhiêu tiền?

Căn cứ vào Điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

e) Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính”.

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 3. Mức lương cơ sở

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì mức đóng BHYT theo hộ gia đình hiện nay được đóng theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Do đó, mức đóng BHYT theo hộ gia đình hiện nay thì mức đóng như sau:

  • Người thứ nhất sẽ phải đóng với mức 4,5% mức lương cơ sở, tương đương 805.000 đồng;
  • Người thứ 2 đóng với mức 70% của người thứ nhất tương đương 563.500 đồng;
  • Người thứ 3 đóng với mức 60% của người thứ nhất tương đương với 483.000 đồng;
  • Người thứ 4 đóng với mức 50% của người thứ nhất, tương đương với 402.500 đồng;….

Thứ hai, học sinh tham gia BHYT ở trường có phải đóng theo hộ gia đình nữa không?

Căn cứ vào Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.

3. Học sinh, sinh viên.

4. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.”

 mức đóng BHYT theo hộ gia đình

Mặt khác, theo quy định tại Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP cụ thể như sau:

“Điều 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

1. Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

2. Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3 , 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, theo quy định trên những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú mà không thuộc các đối tượng tham gia BHYT bắt buộc theo quy định thì tham gia BHYT theo đối tượng hộ gia đình. Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì gia đình bạn có 2 con đang học tiểu học ở trường có tham gia BHYT thì không phải đóng theo hộ gia đình nữa.

Trên đây là toàn bộ  bài viết về năm 2023 mức đóng BHYT theo hộ gia đình bao nhiêu tiền?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về mức đóng BHYT theo hộ gia đình, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7:1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế khi tham gia theo hộ gia đình

Quyền lợi của học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế

luatannam