19006172

Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động năm 2023

Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động năm 2023

“Cơ quan tôi có trường hợp như sau cần được tư vấn:

1. Người lao động công ty tôi hiện nay 52 tuổi với nữ, giám định sức khỏe suy giảm 61%, thì giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP phải không?

2. Phí giám định sức khỏe do bên nào chi trả? Căn cứ vào văn bản nào để thực hiện? Xin phản hồi từ tổng đài!”hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao độngTư vấn bảo hiểm xã hội: 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn: Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động năm 2021, chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất, về chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và nghỉ hưu với công chức thì:

“1. Nghị định này quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức nêu tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

2. Công chức thôi việc, nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.”

Theo đó, nghị định trên chỉ áp dụng đối với công chức mà thôi việc, nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức theo chính sách tinh giảm biên chế. Trường hợp người lao động của đơn vị bạn nghỉ hưu trước tuổi thì không thể áp dụng theo Nghị định này mà phải áp dụng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Mặt khác, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về Điều kiện hưởng hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP thì:

“2. Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

2023

55 tuổi 9 tháng

2023

51 tuổi 

Theo đó, năm nay lao động nữ của công ty bạn 52 tuổi nên và bị suy giảm khả năng lao động 61% và nếu bạn đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì bạn đủ điều kiện về hưu trước tuổi theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Về phí giám định sức khỏe

Căn cứ theo quy định tại điểm Khoản 4 Điều 84 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 84. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội

4. Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp không do người sử dụng lao động giới thiệu đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả giám định đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo đó, nếu NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đang nghỉ chờ hưu mà đi giám định sức khỏe để về hưu trước tuổi và đủ điều kiện về theo Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội thì sẽ được cơ quan BHXH thanh toán phí giám định còn khi NLĐ vẫn đang làm việc tại cơ quan, đơn vị sử dụng lao động thì chi phí giám định sẽ do cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động đi giám định chịu. Vậy, phí giám định sẽ do cơ quan bạn trả cho NLĐ

Trên đây là bài viết về vấn đề Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động năm 2023. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và thời gian nộp

Trên đây là quy định của pháp luật về: Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động năm 2023. Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam