19006172

Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động năm 2021

Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động năm 2021

“Cơ quan tôi có trường hợp như sau cần được tư vấn: 1. Người lao động công ty tôi hiện nay 52 tuổi với nữ, giám định sức khỏe suy giảm 61%, thì giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP phải không? 2. Phí giám định sức khỏe do bên nào chi trả? Căn cứ vào văn bản nào để thực hiện?

Xin phản hồi từ tổng đài!”hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao độngTư vấn bảo hiểm xã hội: 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn: Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động năm 2021, chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất, về chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và nghỉ hưu với công chức thì:

“1. Nghị định này quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức nêu tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

2. Công chức thôi việc, nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.”

Theo đó, nghị định trên chỉ áp dụng đối với công chức mà thôi việc, nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức theo chính sách tinh giảm biên chế. Trường hợp người lao động của đơn vị bạn nghỉ hưu trước tuổi thì không thể áp dụng theo Nghị định này mà phải áp dụng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Mặt khác, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Điều kiện hưởng hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành”.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP thì:

“2. Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

2021

55 tuổi 3 tháng

2021

50 tuổi 4 tháng

Theo đó, năm nay lao động nữ của công ty bạn 52 tuổi nên và bị suy giảm khả năng lao động 61% và nếu bạn đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì bạn đủ điều kiện về hưu trước tuổi theo quy định của pháp luật.

Về phí giám định sức khỏe

Căn cứ theo quy định tại điểm Khoản 4 Điều 84 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 84. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội

4. Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp không do người sử dụng lao động giới thiệu đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả giám định đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo đó, trường hợp bạn đi giám định mức suy giảm khả năng lao động mà đủ điều kiện về hưu trước tuổi thì chi phí giám định sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả. Do bạn không nói rõ nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác được.

Trên đây là bài viết về vấn đề Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động năm 2021. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và thời gian nộp

Trên đây là quy định của pháp luật về: Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động năm 2021. Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam