19006172

Nghỉ hưu trước tuổi khi có 27 năm đóng BHXH bắt buộc bị trừ % nhiều không?

Nghỉ hưu trước tuổi khi có 27 năm đóng BHXH bắt buộc bị trừ % nhiều không?

Vợ tôi sẽ nghỉ việc hưởng lương hưu tháng 12 năm nay khi được 49 tuổi do bị suy giảm 70% khả năng lao động. Vợ tôi có 27 năm đóng BHXH bắt buộc, trong đó có 15 năm làm công nhân giám sát an toàn trong hầm lò. Xin hỏi vợ tôi có bị trừ % nhiều không?Tư vấn chế độ hưu trí27 năm đóng BHXH bắt buộc:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chúng tôi. Về vấn đề nghỉ hưu trước tuổi khi có 27 năm đóng BHXH bắt buộc bị trừ % nhiều không; Tổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

Căn cứ tại điểm c Khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP về lộ trình nghỉ hưu của người lao ododngj làm việc trong điều kiện bình thường tai Khoản 2 Điều 169 Bộ luật lao động như sau:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2023

60 tuổi 9 tháng 2023

56 tuổi

Như vậy, trường hợp vợ bạn bị suy giảm khả năng lao động 70%, có 27 năm đóng BHXH nghỉ việc hưởng lương hưu từ tháng 12 khi đủ 49 tuổi thì đã đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo điểm c Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019:

“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

c) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.”

27 năm đóng BHXH bắt buộc


Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ hai: Về tỷ lệ hưởng

Đối với trường hợp này, căn cứ Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì tỷ lệ hưởng lương hưu của bạn khi về hưu trước tuổi được xác định như sau:

 15 năm đầu được tính bằng 45%;

– Từ năm thứ 16 đến năm thứ 27 là 12 năm, tính thêm: 12 x 2% = 24%;

– Vợ bạn nghỉ hưu khi 49 tuổi (nghỉ hưu trước tuổi 51 là 02 năm) nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là 4%.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của vợ bạn là: 45% + 24% – 4% = 65% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Như vậy, vợ bạn chỉ nghỉ hưu trước tuổi là 02 năm nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi chỉ 4%.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết khác tại:

Bị nhiễm AIDS trong quá trình làm việc thì có được hưởng lương hưu không?

Mức hưởng lương hưu khi có 15 năm làm công việc trong hầm lò

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam